Guru Púrṇimá of Vyása Púrṇimá

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Op de vollemaandag in de 4de maand asárh (juni/juli) van de hindú kalender wordt Guru Púrṇimá herdacht door hindú’s over de hele wereld. Dit als een teken van respect naar de “Guru”, d.w.z. een leraar of een paṇdit.

Guru is een Sanskritwoord en betekent letterlijk verdrijver (ru) van duisternis (gu). Met duisternis wordt hier onwetendheid bedoeld. Dus een guru is iemand, die onwetendheid wegneemt en je kennis bijbrengt. Deze dag wordt gevierd in de heilige herinnering aan de grote Muni Vyása, die de 18 Puráṇa’s, de Mahábhárata (inclusief de Bhagavad Gítá) schreef.

De dag van Guru Púrṇimá heeft grote betekenis voor spirituele yogí’s (zoekers op het spirituele pad). Alle spirituele aspiranten en liefhebbers aanbidden Vyása ter ere van zijn goddelijke persoonlijkheid en alle leerlingen voeren een ‘pújá’ (dankdienst) uit voor hun respectieve spirituele leermeester of ‘Gurudeva’ (hemelse leraar). Ze bieden bloemen en geschenken aan hun spirituele guru’s aan. Het is ook een goed moment om geestelijke lessen te beginnen bij een guru. Traditioneel beginnen spirituele zoekers hun ‘sádhaná’ (een spirituele handeling die leidt tot een doel) te intensiveren vanaf deze dag.

Mantra Ter ere van Guru
Na Guroradhikam tatvam,
Na Guroradhikam tapah,
Na Guroradhikam jnyánam,
Tasmai Shrí Gurave namah.

 There is nothing greater than the Guru
There is nothing greater than to serve Him
There is nothing greater than His Knowledge
That is why I do bow down to His Lotus feet again & again.

Share.
X