De oprichting........

Op 12 oktober 2005 richtten Bhagwan en Amriet Gangaram Panday en Karan Dhaniramsingh , onder toeziend oog van Pt. Ishwardath Gangaram Panday, de stichting Organisatie Hindoe Media op.

Hun motto was “ Sewá karná hamárá dharma hai ”. OHM Suriname is opgericht ter promotie van het “Hinduism, as a way of life’ ter ondersteuning van de hindoeorganisaties.

De stichting pretendeert niet een paraplu te vormen voor alle Hindoe-organisaties ; eerder ziet zij zich als handvat van de hindoe paraplu. OHM wil ,daar waar gewenst en mogelijk, slechts ondersteuning geven aan anderen en organisaties, met volledige behoud van hun identiteit en zelfstandigheid, om meer mogelijkheden te kunnen krijgen zichzelf of hun activiteiten te ontplooien.

 

 

Onze doelstellingen :

  1. Een ieder vertrouwd maken met het Hindoeïsme ;
  2. Bekendheid te geven aan de Hindoe cultuur en filosofie, voeding yoga en geneeswijzen ;
  3. Het maken en verzorgen van programma’s , presentaties , periodieken, bladen , artikelen , publicaties, drukwerken, radio - televisieuitzendingen e.d , geïnspireerd door de Hindoefilosofie en de klassieke geschriften waar onder de Veda’s , de Upanishads , de Ramáyan, de Mahábhárat ( Bhagavad Gitá)
  4. Het initieren, deelnemen en houden van exposities, beurzen, promotie-activiteiten en dergelijke (ook via internet);
  5. Het beschermen van normen , waarden en tradities van het Hindoeïsme met als fundament respect voor alle leven , correct handelen (karma) , moreel ethisch gedrag (dharma) , respect voor het leven, tolerantie, vredelievendheid, kennisvergaring en geweldloosheid ( ahimsá);
  6. Het bevorderen van verdere integratie, communicatie, samenwerken en dialoog tussen verschillende religieuze groeperingen in de Surinaamse samenleving om zo streven naar een stabiele maatschappij;
  7. Waar nodig de “Hindoe stem” te laten horen ter acceptatie en behoud van moreel-etnische, culturele vormen, waarden en tradities voor de Hindoesamenleving ;
  8. Het aangaan van nationale en intenationale samenwerkingsverbanden ter uitbouwing van de doelstellingen;
  9. Ter financiering van de activiteiten is de opzet van / of deelname aan, mogelijk in commerciële ( dienstverlenende) bedrijven in de omroep, advertising, publicatie en communicatie.