Shrávaṇ maand, Shiva maand

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Volgens de hindoeïstische kalender is de Shrávaṇ maand (juli/aug. volgens
de westerse kalender) een van de heiligste maanden in vergelijking tot de andere  maanden. Dit is de vijfde maand van de hindoeïstische kalender.

De Shrávaṇ maand is de gunstige maand voor het aanbidden van Shiva Bhagván; het helpt iemand om vrede en spirituele vooruitgang te bereiken. Bovendien ontvangen toegewijden op deze dag de zegen van de almachtige Shiva. Iedereen maakt een ongekende tijd door in het nieuwe normaal. Als jij ook een van de ongelukkige mensen bent, zal het herinneren van Shiva Bhagván in de heilige Shrávaṇ maand je zeker helpen de huidige situatie te overwinnen.

Speciaal de maandagen (Shrávaṇ somvar) in de Shrávaṇ maand zijn bijzonder gunstig om ter ere van Shiva Bhagván pújá te doen en te vasten. In India doen ze dat gedurende de gehele maand Shrávaṇ.

In de Skanda Puráṇ wordt beschreven dat Párvatí, die veel van Shiva hield, in
deze maand is begonnen met bidden om Shiva als echtgenoot te krijgen en
ook in deze maand heeft zij hem ontmoet en is zijn vrouw geworden. Shiva Bhagaván heeft daarom de maand Shrávaṇ gezegend. De laatste dag van deze
maand wordt Shrávaṇi genoemd.

Mantra
Tere van Shiva
Aum, Karpúra gauram karuṇávtáram
Sansára sáram bhujagendra háram
Sadá vasantam hridayáravinde
Bhavam Bhavání sahitam namámi

Betekenis:
Gelijk de lichte kamfer,
de incarnatie van medelijden,
aftreksel van de wereld,
een málá van slangen dragend,
altijd verblijvend in het hart,
gelijk een lotusbloem,
samen met Bhavání (Párvatí)
Groet ik eerbiedig Shivají.

 

Share.

Leave A Reply

X