30 augustus: Shrí Krishṇa Janmáshtamí

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shrí Krishṇa Janmáshtamí is de herdenking van de incarnatie van Shrí Krishṇa en vindt dit jaar op dinsdag 30 augustus plaats. Shrí Krishṇa heeft geleefd aan het eind van de Dváparayuga (het derde wereldtijdperk).

Krishṇa werd te middernacht op de achtste dag (ashtamí) van de donkere maandhelft (krishṇa-paksh) van de maand bhádrapad of bhádon (augustus/september) geboren in de gevangenis van Mathurá. Daar waren zijn vader Vasudeva en zijn moeder Devakí opgesloten door zijn mámá (oom van moederszijde), Kans, die middels een staatsgreep de troon van Mathurá had overgenomen. Een van de redenen van de incarnatie van Shrí Krishṇa op aarde was de vernietiging van Kans, die veel onrechtmatige handelingen pleegde.
Verder was zijn incarnatie als voorbeeld van broederschap vanwege zijn relatie met Arjuna (neef van moederszijde).

In de Bhagavad Gítá, hoofdstuk 4, vers 7 zegt Shrí Krishṇa aan Arjuna waarom hij incarneert:
Yadá yadá hi dharmasya
glánirbhavati bhárata
abhyutthánamadharmasya
tadátmánam srijámyaham

Telkens wanneer gerechtigheid in verval raakt, O Bhárata (d.i. Arjuna) en onrecht zegevierend de kop opsteekt, zo vaak verschijn Ik (d.i. Krishṇa).

Op deze dag vasten de devoten met Shrí Krishṇa in gedachten door verzen te reciteren uit de Bhagavad Gítá, het zingen van bhajan’s (lofzangen) en het chanten van de mantra “Aum namo Bhagavate Vásudeváya”.

In Suriname wordt Shrí Krishṇa Janmáshtamí gevierd door in verschillende mandir’s een versierde wieg te plaatsen met een beeld of foto van Shrí Krishṇa en hij wordt daarin geschommeld door devoten, terwijl sohar’s (speciale geboorteliederen) gezongen worden en bloemen geofferd worden.

OHM

Share.

Leave A Reply

X