09 december: Internationale Dag tegen Corruptie

Ieder jaar vieren de Verenigde Naties op 9 december de Internationale Dag tegen Corruptie. Corruptie is het misbruiken van macht, bijvoorbeeld een gunst verlenen voor smeergeld. In Nederland komt het minder voor dan landen in bijvoorbeeld Afrika of Azië. De regering is er corrupt en is oneerlijk, maar gunstig voor criminelen.

Genoeg redenen om een Anti-Corruptiedag uit te roepen! Uiteraard al lang gedaan door de VN die bij dit soort onderwerpen altijd een Dag uitroept. Op internet is er genoeg over de Dag te vinden. De officiele website is van de VN. Hier is alles eigenlijk wel op te vinden. Hopelijk is dit wel eerlijke content.


Statement Anti-Corruptie Burger Initiatief bij herdenking Internationale Dag tegen Corruptie

Per januari 2020, hebben 186 landen zich aangesloten bij de Conventie. Slechts 10 landen in de wereld hebben niet getekend en geratificeerd, b.v. Noord Korea en Eritrea. In het Caraibisch gebied zijn dat Saint Vincent and the Grenadines, St Kitts and Nevis en Suriname.

Het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACBI) in Suriname heeft ondertussen juridische status aangevraagd en zal bij verkrijging haar interactieve website operationeel maken, waarbij burgers gebruik kunnen maken van een aanspreekpunt voor corruptie. Dit moet gezien worden als een hulpmiddel om meer informatie naar burgers te krijgen en hun ook meer toegang te geven naar instituten die corruptie helpen bestrijden.

In dat verband zijn er ook gesprekken gevoerd met instanties die samenwerking toejuichen. Het is echter ook van belang dat Suriname beseft dat het toetreden tot de VN Conventie tegen Corruptie ondersteunend kan werken aan het anti-corruptie beleid dat zowel de overheid als burgers verwelkomen.

De samenleving heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de effecten van corruptie persoonlijk en gezamenlijk ondervonden. Corruptie houdt ontwikkeling van onze kinderen en ons land tegen. Corruptie is complex omdat het doordringt in ons sociaal, politiek en economisch leven op alle niveaus. Corruptie discrimineert niet tussen arm en rijk of op basis van gender of etniciteit. Iedereen kan de effecten van corruptie ervaren.

Het ACBI onderschrijft daarom het belang van informatie, kennis en transparantie over alle aspecten van corruptie. Informatie en kennis zal door ons gedeeld worden en samenwerking gezocht worden om corruptie gezamenlijk te bestrijden.

Voor Suriname’s toekomst is het belangrijk dat deze Internationale Dag tegen Corruptie ons laat beseffen dat voorkomen beter is dan genezen.

Het ACBI heeft daarom een urgente wensenlijst om samen met burgers en instanties te werken. Betrokkenheid van burgers bij het in uitvoering brengen van de Anti-Corruptie Wet van 2017. Kennis en informatie ter voorkoming van corruptie verbreden in de samenleving. Toegang tot bestuurlijke informatie (digitaal) vergroten en transparantie versterken.

Coördinatie Team ACBI
Leon Brunings/voorzitter

 

Bron:

https://www.fijnedagvan.nl/info/internationale-dag-tegen-corruptie/

https://gfcnieuws.com/de-impact-van-corruptie-op-de-surinaamse-economie/