Wereld Vegetarismedag

Op zaterdag 1 oktober 2022 was het Wereld Vegetarismedag, ook wel Dag van de Vegetariër genoemd. Deze dag is voor het eerst georganiseerd door de North American Vegetarian Society (NAVS) in 1977. Op 1 oktober 2022 werd er een start gegeven aan een hele maand Vegetarisme, als uitdaging om een maand lang alleen plantaardig voedsel te nuttigen. Dit wordt vooral gedaan voor het welzijn van de mens, het dier en de planeet.

Waarom vegetarisch eten?

Het woord vegetariër stamt van het Latijnse woord vegetus, dat “ongeschonden”, “gezond”, “vers” of “vol leven” betekent, zoals bv. in homo vegetus (een mentaal en fysiek krachtig persoon). De oorspronkelijke betekenis van het woord suggereert een filosofisch en moreel uitgebalanceerde levenshouding.

Diepere betekenis

De meeste vegetariërs zijn mensen die begrepen hebben dat we om bij te dragen aan een meer vreedzame samenleving eerst het probleem van het geweld in onszelf moeten oplossen.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat duizenden mensen van verschillende levenswandel op zoek naar de waarheid vegetariër geworden zijn. Vegetariër zijn is een essentiële stap in de richting van een betere samenleving.

Argumenten om vegetariër te worden

– Het wereldvoedselprobleem: het voedsel dat nu gebruikt wordt voor de groei van dieren kan efficiënter aangewend worden om de honger te bestrijden. Een dier eet vele malen meer voedsel dan het via de slacht uiteindelijk zal opleveren.

De zorg voor het milieu (lucht, bodem, water): voor de productie van plantaardig voedsel is minder landbouwgrond nodig dan voor vleesproductie. Het mestoverschot (ammoniak) en de gebruikte medicijnen belasten het milieu.

Medeleven met dieren: dit motief kan voortkomen uit een afkeer van de bio-industrie of bezwaar tegen het doden van dieren.

– Religieuze of spirituele redenen: mededogen met alle levende wezens als basis voor gelijkheid, vrede en geestelijke gezondheid.

Volgens de gouden regel doet men een ander wezen niet aan wat men niet zelf wil ondergaan. Het belang van de ander als dat van jezelf te herkennen is de basis voor de verbondenheid, het mededogen en de naastenliefde in God. De basis ervoor stamt uit de vedische cultuur waarin ahimsá de basis vormt voor de verzaking (yama) in de yogafilosofie.

Redenen van menselijke gezondheid: sommige studies beweren dat vegetariërs gezonder zijn en ruim 3,5 jaar langer leven dan vleeseters. Er zijn ook studies die bewijzen dat vegetariërs minder kans hebben op sommige vormen van kanker (soms zelfs tot 50% minder kans) en hartklachten. Ook verlaagt een vegetarisch dieet de kans op galstenen, nierstenen en osteoporose. Vegetariërs wegen over het algemeen minder, hun cholesterol daalt aanzienlijk, diabetespatiënten kunnen het doen met minder medicijnen.

Bron: Sandesá