10 december: Gítá Jayantí

Met Gítá wordt bedoeld Bhagavad Gítá (BG) en het betekent het lied van God (Krishṇa). Jayantí is herdenking. Op 10 december wordt de openbaring van de BG herdacht; de openbaring geschiedde door Shrí Krishṇa op de 11e dag van de maand Agahan (nov/dec) ongeveer 5000 jaren geleden. De BG bevat 18 hoofdstukken, is een filosofisch werk en is de kern van de Vedische kennis. Het is in verschillende talen vertaald.
De BG is het 25ste hoofdstuk van de Mahábhárata, ’s werelds grootste epos, waarin de machtsstrijd tussen de Páṇdava’s en de Kaurava’s, elkaars verwanten, wordt beschreven.
bhagwat-gita
Shrí Krishṇa treedt in de strijd op als vriend en wagenmenner van Arjuna, een van de Páṇdava’s. Als Arjuna, overmeesterd door onwetendheid, aarzelt de strijd aan te gaan met zijn verwanten, treedt er een dialoog op tussen Krishṇa en Arjuna op het slagveld te Kurukshetra. Krishṇa wijst Arjuna de weg van plicht en rechtvaardigheid aan en geeft aan waarom hij wel moet strijden: de orde in de wereld moet hersteld worden, waarbij de boosdoeners vernietigd en de goede mensen beschermd moeten worden.
Stukje symboliek van de Mahábhárata:
– Krishṇa is Parmátmá, de allerhoogste ziel, de koe
– Arjuna is de átmá, de ziel, de mens op zoek naar de waarheid, het kalf
– Gítá is de melk, de nectar
– de koets stelt ons lichaam voor
– de Páṇdava’s staan voor de positieve kwaliteiten (dharma) in ons
– de Kaurava’s: de negatieve kwaliteiten (adharma)
– Kurukshetra, het slagveld, is de strijd in ons zelf tussen goed en kwaad
– de grootste vijand van koning Dhritaráshtra was: putramoh (gehechtheid aan zijn kinderen)
– het belangrijkste wapen van de Páṇdava’s was satya (waarheid).

Een greep uit de Bhagavad Gítá
Krishṇa zegt aan Arjuna:
De plicht van een mens is dat hij zichzelf niet tot ondergang leidt, maar zichzelf hervormt. De mens is zijn eigen vriend en zijn eigen vijand. Hij die zijn eigen ik, zijn zintuigen en geest in zijn ban heeft, die is zijn eigen vriend. En wie in de ban is van de zintuigen, die is zijn eigen vijand. Hij die in hitte en koude, vreugde en smart, eer en oneer, standvastig blijft, is tevreden. Zo’n overwinnaar is één met Parmátmá. Dit noemen we yoga. Leven is een ander woord voor tevredenheid en de mens die naar tevredenheid leeft, die heeft geen leed. Zoals een lamp, die tegen de wind beschermd is, niet flikkert, zo beheerst is een yogi zonder moh (gehechtheid). Laat je onrustige geest niet naar willekeur handelen, maar stop het en maak de geest ondergeschikt aan de átmá. Dit is de oplossing van je hindernis. Hij, die een werelds leven leidt en er toch los van staat en hij, die vreugde en smart van een ander ziet als te zijn de zijne, die is edel. Nooit zal iemand die het goede betracht, het pad van smart en ondergang betreden, noch in deze werelden, noch in het hiernamaals.

Whatever has happened,
has happened for good.

Whatever is happening,
is happening for good.

Whatever will happen,
shall also happen for good.

What have you lost,
that you cry for?

What did you bring
that you lost?

What did you create,
that was destroyed?

You came empty handed
and will go empty handed.

Whatever is yours today,
was somebody else’s yesterday;
and will be somebody else’s tomorrow.

Bron: OHM

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de viering van Gítá Jayantí
Datum: zaterdag 10 december
Tijd : 16.00 – 19.00 uur
Plaats: Shri Radha Krishna Mandir, Blauwgrond, Comm. Roblesweg 1299
De dienst zal geleid worden door onze eerwaarde Achárya Varun Mahtabsing ji
U bent allen van harte welkom.
Het bestuur van Shri Sanatan Dharma Paramaribo-Noord.

 

ssdp