10 december:Internationale Dag van de Rechten van de Mens

De Verenigde Naties zijn opgericht met het doel om mensenrechten wereldwijd te promoten of humanitaire omstandigheden wereldwijd te verbeteren. En daar hoort uiteraard een Dag bij: De Internationale Dag van de Mensenrechten (Human Rights Day), waarin we wereldwijd stilstaan bij alle rechten die de Verenigde Naties voor mensen hebben ingesteld, volgens internationale wetgeving.

Je kunt hierbij denken aan het recht op schoon drinkwater, of in Europa zelfs het recht op internet. Maar ook bijvoorbeeld de Conventie van Genève, waarin mensenrechten van krijgsgevangenen in staan. Helaas ontbreken sommige van deze rechten nog in (grote) delen van de wereld. Daarom is er de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, waarin er wereldwijd campagne wordt gevoerd voor betere mensenrechten.

De ‘Dag van de Mensenrechten’ is jaarlijks op 10 december, de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd aanvaard. Vooral sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. Op deze dag worden – bij toeval – ook de Nobelprijzen (waaronder de Nobelprijs voor de Vrede) uitgereikt.

De verklaring werd ontworpen door de VN Commissie voor Mensenrechten en gepropageerd door vooral Eleanor Roosevelt (1884-1962), de weduwe van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.
De verklaring werd aangenomen door de leden van de VN op 10 december 1948, zonder tegenstemmen maar met 8 onthoudingen (waaronder van de Sovjet-Unie, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika). De verklaring is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. De verklaring heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

Bronnen: https://fijnedagvan.nl/info/?id=4942;https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_van_de_mensenrechten