10 januari: Vishva Hindí Divas

Op 14 september wordt in India elk jaar “Hindí Dag” gevierd. Dit omdat op 14 september 1951 Hindí als nationale taal in India werd ingevoerd. Hindí is de tweede meest gesproken taal in de wereld. En buiten India zijn er niet alleen onder de Indiërs, maar ook onder de inwoners van de verschillende landen heel wat Hindísprekers, zoals in ons land. Op vele universiteiten over de gehele wereld wordt Hindí gedoceerd. Op 10 januari 2003 werd de eerste Wereld Hindíconferentie gehouden in Nagpur, India. Daarom heeft de regering van India besloten om de dag van 10 januari uit te roepen tot “Wereld Hindí Dag”. Het doel is om het gebruik van het Hindí te promoten.
Ook in verschillende landen buiten India w.o. Suriname wordt deze dag herdacht. Zo wordt er hedenavond om 19.00u in het Indiaas Cultureel Centrum aan de Mw. Schneiders Howardstraat een avond georganiseerd in verband met ‘Pravási Bhártiya Divas’ en ’Vishva Hindí Divas’.