10 oktober: Internationale Dag van de Mentale Gezondheid

10 oktober wordt wereldwijd aangegrepen als bewustwording voor mensen met mentale gezondheidsproblemen. Vanaf 1992 wordt deze dag herdacht.

Werelddag voor Geestelijke Gezondheid 2023 biedt mensen en gemeenschappen de kans om te staan achter het thema ‘Geestelijke gezondheid is een universeel mensenrecht‘. Verder om kennis te vergroten, bewustwording te creëren en acties te ondernemen die de geestelijke gezondheid van iedereen als een universeel mensenrecht bevorderen en beschermen.

Geestelijke gezondheid is een fundamenteel mensenrecht voor alle mensen. Iedereen, wie ze ook zijn en waar ze ook zijn, heeft recht op de hoogst haalbare standaard van geestelijke gezondheid. Dit omvat het recht om beschermd te worden tegen geestelijke gezondheidsrisico’s, het recht op beschikbare, toegankelijke, aanvaardbare en goede kwaliteitszorg, en het recht op vrijheid, onafhankelijkheid en inclusie in de gemeenschap.

Goede geestelijke gezondheid is essentieel voor onze algehele gezondheid en welzijn. Toch leeft wereldwijd één op de acht mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, die hun fysieke gezondheid, welzijn, sociale relaties en levensonderhoud kunnen beïnvloeden. Geestelijke gezondheidsproblemen treffen ook steeds meer adolescenten en jongeren.

Het hebben van een geestelijke gezondheidsaandoening mag nooit een reden zijn om iemand zijn mensenrechten te ontnemen of om hen uit te sluiten van beslissingen over hun eigen gezondheid. Toch blijven mensen met geestelijke gezondheidsaandoeningen over de hele wereld een breed scala aan schendingen van mensenrechten ervaren. Velen worden uitgesloten van het gemeenschapsleven en gediscrimineerd, terwijl velen anderen geen toegang kunnen krijgen tot de geestelijke gezondheidszorg die ze nodig hebben, of alleen zorg kunnen krijgen die hun mensenrechten schendt.

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Een alom bekende leuze die perfect aantoont dat welzijn niet alleen om een goede fysieke, maar ook mentale conditie draait!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *