108 Bhagavad Gita’s verdeeld en 108 vogels vrijgelaten

Afgelopen 14 december 2021 was de dag van Shrimad Bhagavad Gitá Jayanti. Op Gita Jayanti wordt de dag gevierd waarop Bhagwán Shri Krishna de Bhagavad Gitá aan Arjuna vertelde. Het wordt gevierd op Shukla Ekadashi, de 11e dag van de Margashirsha maand van de Vedische maankalender.

Voorafgaand aan Gitá Jayanti heeft stichting Nrsingh uit Nederland in samenwerking met de heer Satjanand Pramsoekh (o.a. voorzitter van Stichting Jágran Mandal Suriname), voor de derde keer 108 boeken van de in het Nederlands vertaalde “Bhagavad Gitá, zoals het is” aan leden van de Surinaamse gemeenschap geschonken.  Onder andere aan kinderen van een kindertehuis. Deze Shrimad Bhagavad Gitá boeken werden persoonlijk overhandigd door Vaidya de heer Shyam Bihari Sharan Bansi (o.a. voorzitter van stichting Nrsingh) en mevrouw mr. Shakoentala Gopalrai. Deze schenking is mede mogelijk gemaakt door sponsors uit Nederland en Suriname.

De Bhagavad Gitá kan gezien worden als een belangrijke gids voor het leven, waarin oplossingen staan beschreven voor alle denkbare problemen waar de gehele mensheid (zelfs in de huidige tijd) mee te maken heeft. Voor het fysiek, mentaal en spiritueel gezond worden is de Bhagavad Gitá een onmisbare handleiding. Met behulp van de Bhagavad Gita kan men kennis opdoen over o.a.: wie wij zijn (niet het lichaam), wat het doel is van het leven, wie God is en wat onze relatie met God is. Ook wordt beschreven hoe men in goedheid kan leven en welke goede eigenschappen wij als mens kunnen nastreven om een goede samenleving te kunnen opbouwen. 

Op Shri Utpatti (Utpanna) Ekadashi woensdag 1 december 2021, een zeer bijzondere dag, zijn 108 Surinaamse vogels door stichting Nrsingh gekocht in een dierenwinkel en daarna vrijgelaten. Elk levend wezen, in welk lichaam dan ook, heeft recht op vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Dit is één van de redenen waarom stichting Nrsingh de vogels heeft bevrijd uit hun gevangenschap. Deze bevrijdingsactie is mede mogelijk gemaakt door sponsors uit Nederland. Voor het vrijlaten van de vogels is gekozen voor de speciale dag van Shri Utpatti Ekádashi.

Ekádashi is een Sanskriet woord dat de elfde dag van de Vedische maand aanduidt. Per maand komt de Ekádashi-dag twee keer voor in de Vedische maankalender. Ekádashi is er speciaal om mentaal, fysiek en spiritueel gezonder te worden. Een belangrijk aspect hiervan is het vasten. Het vasten geeft een opgewekt en minder vermoeid gevoel, omdat er simpelweg meer energie over is, die normaliter aan de spijsvertering wordt besteed. Bepaalde ziekten, die mogelijk in een opkomend stadium zijn, kunnen door het volgen van Ekádashi worden verminderd. Een ander, nog belangrijker, aspect van Ekádashi, is dat alle spirituele activiteiten die op deze dag worden verricht, veel krachtiger zijn. Daarom wordt aangeraden dat men juist op Ekádashi speciale aandacht besteedt aan bijv. het lezen van spirituele boeken (waaronder de Bhagavad Gita), meditatie, het reciteren van mantras, het luisteren naar Hari Kathá (spirituele vertellingen over God) of het bijwonen van spirituele activiteiten. Al deze activiteiten zijn bijzonder vruchtbaar op de dag van Ekádashi dankzij de grondeloze genade van Shri Krishna. 

In de Brahmá-Vaivarta Purána wordt aangegeven dat iedereen die het vasten in acht neemt op de dag van Ekádashi, bevrijd wordt van alle reacties op zondige activiteiten van dit leven en zelfs ook van voorgaande levens. Er wordt aangegeven dat men gegarandeerd zegeningen ontvangt en bij het volgen van Ekádashi zéér snel vordert op het spirituele pad. 

Kortom, Ekádashi is een gelegenheid om een stapje terug te doen van het dagelijkse leven en de balans op te maken van ons spirituele leven. Het is een dag waarop wij extra aandacht dienen te besteden aan het Bhakti-proces (devotionele dienst) en spirituele beoefeningen. 

Utpanna/Utpatti Ekádashi is de speciale Ekádashi waarop het Ekádashi vasten is ontstaan.  Shri Krishna heeft eenieder op die dag als volgt gezegend: “Eenieder die de gelofte van Ekádashi volgt, zal van alle zondige reacties worden verlost en onuitputtelijk hemels geluk verkrijgen.”

“Sinds die dag wordt Ekádashi gevolgd en in deze wereld vereerd. O Arjuna, als iemand de gelofte van Ekádashi volgt, zal Ik diegene belonen met de allerhoogste bestemming. O zoon van Kunti, een Ekádashi die aaneengesloten is met Dvadashi [de dag na Ekádashi] is het hoogste (Mahádwádashi dagen). Eenieder die Ekádashi volledig volgt en over diens glories hoort, zal een maximaal resultaat behalen”(geciteerd uit: Bhavi?ya-uttara Purána van Srila Krishna Dvaipayana Vyaasadeva).

Bron: Sun