11e Suriname Diyá devoot aangestoken

Op zaterdag 14 oktober j.l.  is de Suriname Diyá voor de 11e keer op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo  aangestoken door Rám en Sítá tijdens het uitspreken van de mantra’s door de paṇdit. Net daarvoor  kwam Hanumán “vliegend ” aan met de boodschap dat Rám en Sítá na 14 jaar ballingschap naar Ayodhia zouden terugkeren in een Pushpak Vimán ( vliegtuig). Dit alles werd prachtig  uitgebeeld.

 Ter gelegenheid hiervan  volgde een complete  vuurwerk show.  CUS voorzitter Aniel Manurat verwelkomde de aanwezige genodigden en belangstellenden terwijl  waarnemend president ir. Ashwin Adhin  de diepere Diváli boodschap overbracht. Met een sterk  cultureel programma met dansen o.l.v. Anand Ramcharan en Sadhana Mohan werd de avond vervolgd; enkele kavitá’s door Yuvádal jongeren gaven op treffende wijze  de Diváli boodschap weer. De avond werd afgesloten met zang, muziek en ook dans o.l.v. Steve Girdharie die op een eigen manier mooie bhajans  en devote liedjes  ten gehore bracht met een minimum aan instrumenten. Het  publiek was in grote getale opgekomen. Circa 3000 bezoekers namen deel.

Nagenoeg hetzelfde programma werd in Nieuw Nickerie een dag later  op zondag 15 oktober  opgevoerd onder grote publieke belangstelling, door de Culturele Unie Suriname i.s.m. de S.C. Vereniging Karishma van Nickerie, waar ook de grote Nickerie Diyá werd ontstoken. Voor de eerste maal waren de Flying Hanuman en de Pushpak Vimán acts van Rám en Sítá ook in Nickerie te zien. De Culturele Unie Suriname mag terugzien op een tweetal geslaagd evenementen.

Landelijk zijn er vooral op woensdagavond  nog vele wijkoptochten i.v.m. Divali 2017. Op onze activiteiten vindt u de ons bekende agenda terug.

OHM