12 augustus: Internationale Dag van de Jeugd

Op 17 december 1999 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarbij 12 augustus werd uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Jeugd’ (‘International Youth Day’).  Onder jeugd wordt iedereen in de leeftijd 15 – 24 verstaan.                               

De dag is bedoeld voor het ontwikkelen van kansen voor jongeren in zowel rijke als arme gebieden van de wereld. De Algemene Vergadering wil de nodige stimulansen geven aan de regeringen, regionale commissies, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en andere partners van de Verenigde Naties om de implementatie van het ‘World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond’ en de ‘Verklaring van Lissabon over Jeugdbeleid en Jeugdprogramma’s’ te bewerkstelligen.
Door de ‘Internationale Dag van de Jeugd’ trachten de VN ook het bewustzijn van jongeren omtrent het bestaan van het wereld actieprogramma aan te wakkeren. Dit programma voorziet in een politiek raamwerk en praktische richtlijnen om de situatie van jeugdigen te verbeteren; ook moedigt het “ actieve participatie van jongeren om vrede en veiligheid te behouden” aan. Want ontwikkeling kan niet gerealiseerd worden zonder vrede en veiligheid.

Thema 2020: Jongerenbetrokkenheid voor wereldwijde actie

Het thema van Internationale Jongerendag 2020, ‘Jongerenbetrokkenheid voor mondiale actie’, wil de manieren benadrukken waarop de betrokkenheid van jongeren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau, nationale en multilaterale instellingen en processen verrijkt en lessen trekken uit hoe hun vertegenwoordiging en betrokkenheid bij de formele institutionele politiek aanzienlijk kan worden versterkt.

Bron: beleven.org