12 juni 2023: Wereld dag tegen Kinderarbeid

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de ‘Wereld dag tegen Kinderarbeid’ (World Day Against Child Labour/Internationale Dag tegen Kinderarbeid). Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor werkende kinderen.
Kinderen werken als huissloofjes, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken. Ze kunnen hierdoor niet gewoon kind zijn en daar lijden ze lichamelijk en geestelijk onder.

Kinderen die dit soort werk doen, worden vaak ziek, raken soms gewond of komen om en worden misbruikt en uitgebuit.

Op dit moment werken er wereldwijd nog steeds ongeveer 215 miljoen kinderen. 69 miljoen daarvan gaan helemaal niet naar school. Anderen combineren werk met een beetje onderwijs.
Het thema voor 2023 is: Social Justice for All. End Child Labour!
Onze gezamenlijke ervaring in het aanpakken van kinderarbeid gedurende de afgelopen drie decennia heeft aangetoond dat kinderarbeid kan worden uitgebannen als de dieper liggende oorzaken worden aangepakt. Nu meer dan ooit is het urgent dat we allemaal bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de dagelijkse problemen van mensen, en kinderarbeid is mogelijk het meest zichtbare van deze problemen.
Daarom beschouwen wij de Werelddag tegen Kinderarbeid 2023 als een moment voor allen die zich hebben ingezet om kinderarbeid te beëindigen, om te laten zien dat verandering mogelijk is, wanneer wilskracht en vastberadenheid samenkomen en een momentum creëren voor versnelde inspanningen in een situatie van grote urgentie.

Op deze Wereld dag tegen Kinderarbeid roepen we op tot:
1.Heropleving van internationale actie om sociale rechtvaardigheid te bereiken, met name binnen de beoogde Wereldwijde Coalitie voor Sociale Rechtvaardigheid, waarbij het uitbannen van kinderarbeid een belangrijk onderdeel is.
2.Universele ratificatie van IAO-Verdrag nr. 138 inzake de minimumleeftijd, wat samen met de universele ratificatie van IAO-Verdrag nr. 182 inzake de ergste vormen van kinderarbeid die in 2020 werd bereikt, alle kinderen juridische bescherming zou bieden tegen alle vormen van kinderarbeid.