12 mei: Dag van de Verpleging

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de Internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots.

Wie was Florence Nightingale The lady with the lamp’?
Florence Nightingale werd geboren op 12 mei 1820. Ze was een Brits verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging.

Toen ze in 1854 tijdens de Krimoorlog aan William Howard Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence, toen 34 jaar, haar diensten aan. Zij verzorgde de gewonde soldaten in de avonduren voorzien van een olielamp. Dit leverde haar de bijnaam ‘The lady with the lamp’ op.
De jonge Florence had alle troeven in handen voor succes in de betere kringen. Ze wilde echter niets te maken hebben met de aristocratie en had zich een echt doel in haar leven gesteld: het verplegen van zieken en gewonden.

Tegenwoordig wordt haar naam genoemd in verband met de modernisering van de verpleegkunde. Ondanks sterk verzet van haar familie was de in Italië geboren Florence grotendeels autodidact in de ziekenverpleging. Korte tijd bracht ze door in het Diakonessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van st. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen.

Toen ze benaderd werd door Sir Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor het Aziatische deel van Istanbul). Met geduld en tact wist zij orde in het legerhospitaal te scheppen en wist ze te bereiken dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde.

Om het thuisfront op de hoogte te houden van de aard en omvang van de stroom gewonden, ontwikkelde de ook in wiskunde en statistiek zeer onderlegde Florence Nightingale, een eenvoudig diagram om deze gegevens aan leken te kunnen presenteren en ze was daarmee de uitvindster van het taartdiagram. Na terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, de eerste opleiding op dit gebied.

Door haar baanbrekende werk werd er ook in de toenmalige kolonie Brits-Indië (nu India) een departement van Gezondheid in het leven geroepen. In 1907 kreeg Florence als eerste vrouw de Order of Merit, een hoge koninklijke onderscheiding. Drie jaar later overleed ze, 90 jaar oud.

Bron: www.beleven.org