13 februari: Internationale Epilepsie dag

Internationale Epilepsie dag is een gezamenlijk initiatief van het International Bureau for Epilepsy (IBE) en de International League Against Epilepsy (ILAE). Deze dag wordt sinds 2015 gehouden op de tweede maandag van februari. Het doel van de Internationale Epilepsie dag is om aandacht te vragen voor epilepsie. Jaarlijks wordt aan de hand van een bepaald thema aandacht gevraagd voor epilepsie. Dit jaar ligt de focus op het stigma waarmee mensen met epilepsie mee moeten leven. Epilepsie beïnvloedt bijna elk aspect van hun leven. Voor veel mensen met epilepsie is het stigma dat aan de ziekte kleeft soms moeilijker om mee om te gaan dan de ziekte zelf.

Wat is epilepsie?

Epilepsie, ook wel bekend als “vallende ziekte”, is de meest voorkomende neurologische aandoening in de wereld. Epilepsie is het herhaaldelijk en spontaan optreden van stereotiepe aanvallen. Deze aanvallen bestaan uit een plotse verandering in het bewustzijn of een verandering in het gedrag en emoties. De oorzaak van de aanval is het gevolg van een plotse abnormale ontlading van de zenuwcellen vergelijkbaar met een kortsluiting in de hersenen. Een eenmalige aanval staat niet automatisch gelijk aan epilepsie. Pas na twee of meerdere aanvallen kan een persoon gediagnosticeerd worden met epilepsie middels o.a. een EEG (Electro Encephalo Gram). Hoe een epilepsieaanval zich uit is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de storing optreedt. De kortsluiting kan plaats hebben in de beide hersenhelften of op specifieke plaatsen in de hersenen.

Bron: sint-laureins.be e.a.