13 jaar Stichting Jágran Mandal Suriname

De Stichting Jágran Mandal Suriname (SJMS) is opgericht op 11 juni 2007 en ingeschreven in de Stichtingenregister onder nummer 12202 te Paramaribo. Op 11 juni 2020 vieren wij ons 13 jarig bestaan.

SJMS is een vrijwillig, non-profit, niet-gouvernementele organisatie die tot doel heeft het behartigen en bevorderen van sociaal-cultureel en religieuze belangen en het welzijn van alle Surinamers in Suriname.

SJMS organiseert hoofdzakelijk sociale, culturele en godsdienstige activiteiten op diverse locaties in geheel Suriname.

Het bestuur van Stichting Jágran Mandal Suriname (SJMS) bestaat uit 3 bestuursleden. Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd. Alle activiteiten van de stichting vinden plaats binnen het mandaat van het bestuur conform de statuten. Het bestuur wordt bijgestaan door de adviesraad van de Stichting. Het beleid van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur van de stichting.

En verder een groot aantal vrijwilligers en pandits die ons helpen in onze verschillende activiteiten.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding. SJMS heeft geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Het vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door verkrijgingen uit:

  • Donaties van donateurs
  • Subsidies
  • Giften
  • Inzamelacties via Sociale Media
  • Organiseren van braderieën ook wel bun’kop-serie’s genoemd.

De door de stichting geworven financiële middelen wordt jaarlijks zoveel mogelijk besteed worden conform de doelstellingen van de stichting. Jaarlijks wordt door de boekhouder de jaarrekening worden opgesteld en gepubliceerd.

SJMS heeft een eigen priesterraad, welke zeer actief is en in verschillende mandirs diensten houden.           
Ook worden er diensten volgens de Sanátan Dharma bij mensen thuis gehouden, waarvan bekend is geworden dat deze particulieren zeer content zijn met de priesters van onze priesterraad.

In juni 2017 zijn we gestart met de Shri Ganesh Mandir te Doekhieproject. Deze mandir was langere tijd gesloten. De eigenaar heeft SJMS gevraagd om de mandir operationeel te maken. Wij hebben de mandir heropent en het is nu een toonaangevend mandir geworden met een wekelijkse reguliere dienst op de vrijdagavond. Sinds de heropening hebben wij verscheidene yajña’s  gehouden. De mandir heeft ook dienst op de meest belangrijke hindoefeestdagen. Sinds de heropening hebben wij ook heel wat grote bhajan zangers, geleerden, swami’s en pandits uit Curaçao, Nederland en India mogen verwelkomen in de Mandir.

In 2019 is de SJMS begonnen met verslavingszorg. Jágran Verslavingszorg doet vrijwillig aan: Verslavingspreventie, Eerstelijns rehabilitatieprogramma’s voor verslaafden, Preventie en begeleiding bij (seksueel) huiselijk geweld voorlichting ter bewustwording en ter preventie. Jágran Verslavingszorg streeft daarom naar het structureel en stelselmatig doen afnemen van verslavende gewoonten waarmede ook de oorzaken en de gevolgen van verslavende gewoonten zullen afnemen. Jágran Verslavingszorg biedt als enige een rehabilitatie-programma aan volgens de Hindoe-principes met de Bhagwat Gitá als uitgangspunt.

Ook is de SJMS begonnen met Jágran Coaching en Advies. Mental Coaching, Financieel advies aan particulieren en ondernemingen, Juridisch advies, Budgetbegeleiding en Trainingen. De gehaaste maatschappij in combinatie met drang naar resultaten met verhoogde prestatie tot gevolg, geeft aan mensen een gevoel van stresshoge werkdruk en onzekerheid. Om de stress, werkdruk en onzekerheid te verbergen, zal een persoon het gedrag eerst geleidelijk en stelselmatig veranderen om uiteindelijk structureel gewijzigd gedrag te vertonen.

In 2019 zijn we gestart met de Jágran Vriddha Sangathan in samenwerking met Stichting Swarnapath. De stichting Swarnapath heeft sinds kort een eigen locatie. Wij zijn dan wederom gestart met een deel van de oude groep en nieuwe leden. Getracht word om de individuele en collectieve belangen te behartigen van onze ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, onder meer door verbetering van hun morele, materiële, culturele en sociale positie na te streven en door in hun geestelijke behoeften te voorzien. Dit doen wij met verschillende activiteiten zoals, lezingen, yoga, meditatie, mantra recitatie, workshops, tripjes, etc.

In het jaar 2019 hebben wij met donaties van gulle personen en organisaties met succes 300 stuks Bhagavad Gita’s gedistribueerd, voor de religieuzen onder ons, ter behoud en stimulering van ons dharma.

In de afgelopen tijd hebben wij gezorgd voor de distributie van medische hulpmiddelen, zoals: rollators, rolstoelen en andere noodzakelijke hulpmiddelen voor de minder validen en ouderen.

Jaarlijks in de maand september, tijdens de grote school vakantie organiseert SJMS; de Nav Yuvak Sammelan voor jongeren van 10 tot 16 jaar. (3-daags jongerenkamp). Sinds de overname van de Shri Ganesh Mandir hebben wij wekelijks een bijeenkomst voor jongeren, de Jagran Bál Sanskár. Ook hebben wij vorig jaar een training computer programmeren voor kinderen georganiseert, waarbij de kinderen zelf spelletjes (Games) op de computer konden maken.

Tijdens Phagua, Divali en Kerstdagen distribueert de SJMS, levensmiddelen pakketten aan minder bedeelde personen. Dit is één van de belangrijke projecten van SJMS die met behulp van donaties van welwillenden succesvol kan worden uitgevoerd.

Ook zijn wij trots om te vertellen dat wij jaarlijks, als eerste een yoga bijeenkomst hebben georganiseerd op de onafhankelijkheidsplein. Later werd dit voortgezet door Sangh Pariwar Suriname. Met de komst van de internationale yogadag is dit niet meer georganiseerd.

Ook hebben wij in de Shri Ganesh mandir gestart met de jaarlijkse viering van Lohri. Ons wens at dit overgenomen wordt door andere organisaties zodat het een landelijk karakter gaat krijgen.

S. Pramsoekh

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *