14 oktober: Wereld Normalisatie Dag

Elk jaar vieren de leden van IEC, ISO en ITU op 14 oktober Wereld Normalisatie Dag (World Standards Day), een manier om hulde te brengen aan de gezamenlijke inspanningen van de duizenden experts wereldwijd die de vrijwillige technische overeenkomsten ontwikkelen die worden gepubliceerd als internationale normen.

Wereld Normalisatie Dag 2020 heeft als thema “Protecting the planet with standards” ( “De planeet beschermen met standaarden”). –  de kans grijpen om klimaatverandering te bestrijden met de kracht van internationale normen.

Aarde, een eindige vat van het leven in de uitgestrektheid van ons zonnestelsel. Het leven op aarde is afhankelijk van energie die van de zon komt. In de afgelopen eeuw hebben menselijke en grootschalige industriële activiteiten van onze moderne beschaving echter bijgedragen aan de natuurlijke broeikasgassen op aarde. Ze hebben een negatieve invloed op ons klimaat en daarmee op alle vormen van leven. Tegelijkertijd vragen snelle bevolkingsgroei en brede verstedelijking een verantwoord gebruik van beperkte middelen.

Om de menselijke impact op onze planeet te verminderen, hebben we de politieke wil, concrete actie en de juiste instrumenten nodig. Internationale normen zijn zo’n instrument. De internationale normen opgesteld door IEC, ISO en ITU houden rekening met beproefde oplossingen voor technische uitdagingen. Ze helpen bij het delen van expertise en knowhow op brede schaal binnen zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Normen hebben betrekking op alle aspecten van energiebesparing, water- en luchtkwaliteit. Ze leggen gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden vast. Het brede gebruik ervan helpt de milieu-impact van industriële productie en processen te verminderen, vergemakkelijkt het hergebruik van beperkte hulpbronnen en verbetert de energie-efficiëntie.

Bron: World Standards Cooperation

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *