15 mei: Internationale Dag van het Gezin

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen.
Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin en hoe belangrijk een hechte familie is voor een goede samenleving. In veel landen wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze dag.

Het thema is dit jaar: “Gezinnen, onderwijs en welzijn”. De focus ligt op de rol van gezinnen en van gezinsgericht beleid bij het bevorderen van onderwijs en het algemeen welzijn van de gezinsleden. Het gaat er dit jaar vooral om mensen bewust te maken van de rol die het gezin speelt bij het bevorderen van onderwijs voor jonge kinderen en levenslange onderwijs- of leermogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Deze dag benadrukt de belangenrijkheid van alle verzorgers in een familie: ouders, grootouders en broers/zusters en de belangenrijkheid van de opvoeding voor het welzijn van kinderen. Het vestigt de aandacht op het vinden tussen een goede balans tussen werken en het familieleven; om verzorgers te ondersteunen in hun opvoedende rol.

De ondersteuning van de werkgevers aan werkende ouders is in deze erg van belang.
Deze dag heeft ook als doel om te discussiëren over het belang van kennis en vaardigheden die nodig zijn om goede ontwikkeling te promoten. Dit kan door educatie o.a. op het gebied van lifestyle, mensenrechten, gendergelijkheid, promotie van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, en waardering van culturele diversiteit.

Bron: Beleven.org e.a.