150 Rubybloemen en Groenhartbomen geplant

Op initiatief van Stichting Organisatie Hindoe Media werd op woensdag 4 januari aan de Dr. Sophie Redmondstraat officieel het 150ste Hindustaanse Immigratiejaar ingeluid middels het planten van 150 stuks bloemen en bomen. Op 5 juni 2023 herdenken wij het feit dat 150 jaar geleden en wel op 5 juni 1873 de eerste Hindustaanse contractarbeiders naar Suriname kwamen. Het planten begon voor het kantoor van de Indiase Ambassade en loopt vanaf de rotonde nabij het Academisch Ziekenhuis tot de van Idsingastraat. In een later stadium zal na civiel-technische studie door OW de haalbaarheid van planten van bomen op (S)Ondro Bon bekeken worden, om die historische plek in ere te herstellen.
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Indiase Ambassade, de Ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken (Directoraat Openbaar Groen). Vooraf was er een kort programma met speeches van achtereenvolgens dhr. Bhagwan Gangaram Panday (MC), drs. Radjen Baldew, wnd. voorzitter van Stg. OHM, Dr. Balachandran Shankar, ambassadeur van India, Riad Nurmohamed PhD, minister van OW, en ing. Prahlad Sewdien, minister van LVV, die allen het belang van dit project benadrukten. Eerwaarde pandit Nitin Jagbandhan heeft middels mantra’s het project ingezegend.
Daarna hebben alle aanwezigen de gelegenheid gehad Rubybloemen of een Groenhartboom te planten. Onder de aanwezigen bevonden zich de DC van Paramaribo, bestuursleden van de NSHI, CUS, OHM, Stg. Welvaart en Ontwikkeling Weg naar Zee, ORIS, SITPO, SSDP, Diaspora Nederland, directie en staf van LVV, OW, en andere personen. Met het planten van bomen en andere planten wordt niet alleen de Klimaatverandering beinvloed, doch ook Moeder Aarde bedankt voor haar zegen aan onze voorouders die heel hard hebben gezwoegd op de diverse plantages na aankomst in Suriname en na hun contracttijd, waarvan wij, het nageslacht, vandaag de zoete vruchten mogen plukken.

OHM