16 november: Internationale Dag van de Verdraagzaamheid

Jaarlijks is 16 november de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. Deze dag werd in 1996 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als vervolg op het door de Unesco uitgeroepen Jaar van de Verdraagzaamheid in 1995.

Tolerantie of verdraagzaamheid is een in sociale, culturele of religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkende en door de meerderheid verwerpelijk geachte gedrag. Tolerantie is afgeleid van het Latijnse tolerare dat verdragen, verduren, uithouden, betekent. Soms is tolerantie een vorm van ‘diplomatieke en politieke handigheid’. Dan gaat men uit van de volgende redenering: de tolerantie van een as die in een gat moet passen zonder vast te lopen of te gaan rammelen is een metafoor voor de tolerantie in het maatschappelijk verkeer. Om de maatschappij niet te laten vastlopen in fundamentalistische waarden, dient er toch een bepaalde tolerantie te zijn. Daar waar de tolerantie te groot is, zal de maatschappij ook niet meer goed functioneren en ‘gaan rammelen’, omdat volgens de metafoor ‘de as veel te klein voor het grote gat wordt’. Dit concept is ook vervat in de zogeheten paradox van tolerantie. Voor anderen is tolerantie een uitvloeisel van de rechten van de mens. Dan is tolerantie geen vorm van goedgeefs verdragen van vreemde praktijken, maar een uitvloeisel van een principe. Tolerantie stond in de oudheid en middeleeuwen synoniem voor toegeeflijkheid, zachtmoedigheid, clementie, goedertierenheid, lankmoedigheid en geduld. Op het gebied van religieuze tolerantie werden meerdere malen edicten van tolerantie uitgevaardigd.