16 september: Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag

De Verenigde Naties hebben 16 september uitgeroepen tot ‘Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag’ (‘International Day for the Preservation of the Ozone Layer’). Ook bekend als ‘World Ozone Day’ (Wereld Ozondag). De ‘Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag’ is een dag voor landen om jaarlijks (nationaal) activiteiten onder de aandacht te brengen, die niet schadelijk zijn voor de ozonlaag.

Deze dag is gekozen omdat op 16 september 1987 het Montreal Protocol werd ondertekend door 26 landen. Het Montreal Protocol, voluit, het ‘Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer’, is een internationaal verdrag dat opgesteld is om de ozonlaag te beschermen. Deze bescherming komt tot stand door de productie van een aantal stoffen waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten, uit te faseren.

Het verdrag werd op 1 januari 1989 van kracht. De inhoud van het verdrag is gegroepeerd rond een aantal gehalogeneerde koolwaterstoffen, zoals halonen en CFK’s. Voor elke groep geeft het verdrag een tijdsperiode aan waarbinnen de productie van deze stoffen moet zijn beëindigd. Momenteel hebben 191 landen het protocol geratificeerd, waaronder de gehele Europese Unie.

 

Wat is de ozonlaag?

De ozonlaag is een laag in de dampkring op ongeveer 15 -50 km hoogte boven de aarde die veel ozon bevat. Deze laag beschermt de aarde en de mensen tegen een deel van de schadelijke stralen van de zon. Deze laag is vooral de laatste 40 jaar steeds dunner geworden door gebruik van drijfgassen in spuitbussen en in oude koelkasten en airco’s bijvoorbeeld. Doordat de laag dunner wordt, neemt het broeikaseffect toe met alle gevolgen van dien voor het klimaat. We ervaren de gevolgen ook in Suriname.

De 26 landen, die het Montreal protocol ondertekend hebben, hebben beloofd om de ozonafbrekende stoffen aan banden te leggen. Dat lijkt een positief resultaat te hebben, maar het zal vermoedelijk nog tot halverwege de 21e eeuw duren voor de ozonlaag helemaal hersteld is.

Bronnen:
https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_voor_het_behoud_van_de_ozonlaag;
https://rubriek.nl/events/internationale-dag-ter-behoud-van-de-ozonlaag/