16e Hulpgoederen Container VG Himmat gearriveerd

Vriendengroep Himmat is in Suriname bekend omdat zij al bijna 20 jaar in het voorjaar rond het Holi-Phagwa feest naar Suriname afreist. Dat verblijf staat niet op zichzelf. Alle leden van deze 50 plus groep leveren een bijdrage om ook iets te doen voor sociaal zwakkeren. Om die reden wordt een container met (medische) hulpgoederen, rollators, rolstoelen en schoolattributen vooraf verscheept.

Dit jaar is het echter de derde keer dat VG Himmat binnen één kalenderjaar twee containers met hulpgoederen heeft verscheept. Daarmee heeft VG Himmat in de afgelopen jaren totaal 16 containers met hulpgoederen naar Suriname gestuurd. Met dit “Goede doelen project SU” worden sociaal zwakke ouderen, kwetsbare jeugd, scholen, kindertehuizen en sportverenigingen e.a. ondersteund. Via zakelijke relaties en netwerkcontacten van VG Himmat worden hulpgoederen in Nederland verzameld en waarderen donateurs dit omdat de “hele keten” (verzamelen – opslag – transport – inklaren – uitladen en distributie) in eigen beheer wordt uitgevoerd. Sinds jaar en dag is Vertraco Shipping een vaste samenwerkingspartner, een onminsbare schakel.

In het Himmat-jaarmagazine 2017/2018 zei de heer Jan Brinkman – directeur van Vertraco -: “Als bedrijf staan wij midden in de samenleving. Suriname is een belangrijk land voor Vertraco. Het sociaal werk dat VG Himmat verricht, beperkt zich niet tot enkele weken per jaar maar is een continu proces, omdat het verzamelen en ophalen van goederen gedurende het hele jaar doorgaat. Inmiddels is ook in Suriname een dusdanig netwerk opgebouwd dat vrijwel het hele jaar door hulpverzoeken binnenkomen en voor zover mogelijk ook worden gehonoreerd.

De Stichting OHM is daarbij een belangrijke lokale partner die naast de import ontheffings-procedure, de aanvragen inventariseert en ook ervoor zorgt dat rolstoelen die niet meer worden gebruikt weer teruggehaald worden, gerepareerd en opnieuw aan behoeftigen worden verstrekt. Op deze wijze wordt ook een stuk nazorg verleend.

Voor deze 16e container zijn een aantal leden van de VG Himmat begin oktober aangekomen in SU en samen met voetballers van FC Amor en Dostana uit Rotterdam en omstreken de hulpgoederen klaargezet voor distributie. De verdeling gebeurt in samenspraak met OHM die een overzicht bijhoudt van hulpverzoeken. Transparantie is een belangrijke waarde in het Goede doelen project SU. Temeer omdat VG Himmat geen onderscheid maakt naar religie, etnische groep of politieke kleur van mensen die hulp nodig hebben.

VG Himmat en OHM danken een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan dit nobel project.

Namens de Kern van VG Himmat,
Stanley Ramkhelawan
vghimmat@gmail.com/info@ohm.sr
465151/06 37 38 96 93.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *