17 mei: Wereld Hypertensie dag

Tijdens de Wereld Hypertensie dag dat elk jaar op 17 mei wordt herdacht, moet de aandacht gevestigd worden om de preventie, opsporing en beheersing van hypertensie verder te bevorderen. Het thema van dit jaar is “Know Your Numbers: ‘Measure your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer.

 Wanneer is je bloeddruk te hoog?

Ons hart trekt ongeveer 60 tot 80 keer per minuut samen, waarbij constant bloed door de slagader en ader wordt gepompt. De hoogte van de bloedruk is afhankelijk van de weerstand die het bloed ondervindt als het in het lichaam wordt rondgepompt. Op het moment dat het hart samentrekt wordt er veel bloed door de slagaders geperst en wordt de druk op de vaatwanden hoger. Dit is de bovendruk of de systolische druk. Hierna ontspant het hart zich waardoor de druk op de vaatwanden afneemt. Dit is de onderdruk of de diastolische druk. De waarde van de bloeddruk wordt in millimeters kwik weergegeven (mmHg). Bij het meten van de bloeddruk wordt eerst de bovendruk gemeten daarna de onderdruk. Een normale bloeddruk is 120-130/80 d.w.z. dat de bovendruk 120/130 en de onderdruk 80 is.

Ongeveer 180 miljoen mensen in de regio lijden onder hypertensie, maar vertonen veelal geen symptomen en lopen met hoge bloedruk rond en worden dan niet behandeld. “Dit is ernstig omdat het niet op tijd behandelen van hoge bloeddruk kan leiden tot een hartaanval, hartfalen of een beroerte”, zegt Barbosa tijdens de laatst gehouden persconferentie van de PAHO. 

Hoge bloeddruk, is volgens de PAHO de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. De belangrijkste veroorzaker van vroegtijdig overlijden binnen de regio. Deze aandoening eist per jaar 2 miljoen levens.

In de regio weet meer dan twee derde van de mannen en een kwart van de vrouwen niet dat ze met hypertensie leven en bevinden zich meestal in de leeftijd 30 en 79 jaar. Van zij die wel weten dat zij hypertensie hebben en behandeld worden, heeft slechts een derde deze ziekte onder controle. Barbosa benadrukt dat landen binnen de regio de ‘schaalvergroting moeten intensiveren’ en behandeling voor hypertensie toegankelijker maken. Ook zegt hij dat landen moeten investeren in opleidingen zodat de zorg de nieuwste benadering en diagnose en behandeling kan toepassen binnen de eerstelijnszorg.

De PAHO heeft daarvoor de PAHO Hearts initiatief geintroduceerd, dit is een zorgmodel voor cardiovasculair risicobeheer en is momenteel in ongeveer 3000 klinieken binnen de regio toegepast, ook in Suriname. Barbosa, directeur van PAHO dringt ook aan op landen dat zij maatregelen moeten treffen die gezonde voeding bevorderen, door duidelijke etiketten te plaatsen met waarschuwingen aan de voorkant van de verpakking. Vooral bij bewerkte en ultrabewerkte voedingsmiddelen. Ook moet de gezondheidssector in de verschillende landen werken aan maatregelen om de zoutinname te beperken.

Het maken van een nauwkeurige diagnose en behandeling van Hypertensie is ook belangrijk dat de klinieken in de eerstelijnszorg beschikken over de nodige apparatuur, zoals goede klinische bloeddrukmeters.

En dat huisartsen regelmatig de bloeddruk meten van alle volwassenen, ongeacht men klachten heeft of niet. Ook veranderingen van levensstijl en levenslang gebruik van antihypertensiva zijn essentieel om de aandoening te verminderen en onder controle te houden.

 

Bron: keynews.sr