17 mei: Wereld Hypertensiedag

Wist u dat Hoge Bloeddruk de nummer 1 oorzaak is van beroerte en hartzwakte en de nummer 2 oorzaak is van hartinfarct? Deze “stille moordenaar” geeft vaak geen klachten, maar zorgt elk jaar wereldwijd voor meer dan 7.5 miljoen sterfgevallen ten gevolge van hart-en vaatziekten.

WE KUNNEN DIT VERANDEREN!!  

 17 mei is door de VN uitgeroepen tot Wereld Hypertensiedag om wereldwijd meer aandacht te geven aan hypertensie (hoge bloedruk).

Het thema van Wereld Hypertensie Dag 2022: Meet uw bloeddruk nauwkeurig, beheers het, leef langer!

In Suriname komt hoge bloedruk veel voor en is een van de oorzaken van hart- en vaatziekten. Heeft iemand bovendien ook nog andere risicofactoren zoals suikerziekte, een hoog cholesterolgehalte, overgewicht, roken en overmatig gebruik van alcohol, dan is de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten veel groter.

Wat is hoge bloeddruk?

Ons hart trekt ongeveer 60 tot 80 keer per minuut samen, waarbij constant bloed door de slagader en ader wordt gepompt. De hoogte van de bloedruk is afhankelijk van de weerstand die het bloed ondervindt als het in het lichaam wordt rondgepompt. Op het moment dat het hart samentrekt wordt er veel bloed door de slagaders geperst en wordt de druk op de vaatwanden hoger. Dit is de bovendruk of de systolische druk. Hierna ontspant het hart zich waardoor de druk op de vaatwanden afneemt. Dit is de onderdruk of de diastolische druk. De waarde van de bloeddruk wordt in millimeters kwik weergegeven (mmHg). Bij het meten van de bloeddruk wordt eerst de bovendruk gemeten daarna de onderdruk. Een normale bloeddruk is 120/80 d.w.z. dat de bovendruk 120 en de onderdruk 80 is.

De klachten van hoge bloeddruk kunnen variëren van geen tot hoofdpijn en nekpijn vooral ’s morgens bij het opstaan, duizeligheid, etc.

Factoren die de kans op het krijgen van hoge bloeddruk vergroten zijn o.a.: erfelijkheid, toename van de leeftijd, roken, overgewicht, weinig beweging, overmatig alcoholgebruik, veel stress, zwangerschap.

De gevolgen van hoge bloeddruk

Door de hoge druk ontstaan beschadigingen aan de vaatwanden, die weer kunnen leiden tot een vergroot/verzwakt hart, hartinfarct (hartaanval), herseninfarct (beroerte), beschadiging aan de nieren en ogen.

De behandeling bestaat uit:
leefregels z.a. zoutarme voeding, afvallen bij overgewicht, lichaamsbeweging, stoppen met roken, op tijd ontspannen.
Indien de bloeddruk niet daalt dan zullen bloeddrukverlagende medicamenten ingenomen moeten worden.

Advies: het is van belang te weten dat men de medicijnen blijft innemen ook al daalt de bloeddruk tot normale waarden. Men is meestal geneigd de medicijnen te stoppen denkende dat men genezen is. Hoge bloeddruk is niet te genezen, maar de druk kan wel stabiel gehouden worden. Dus regelmatige controle is vereist en afhankelijk van het verloop van de bloeddruk kunnen soms de medicijnen aangepast worden.

 


AD