17 oktober: Internationale Dag ter bestrijding van extreme armoede

Deze Dag is in het leven geroepen om wereldwijd een vuist te maken tegen armoede. In 1987 is de Dag opgericht en erkend door de Verenigde Naties. Tijdens de bijeenkomsten die er op de Dag worden georganiseerd, komen duizenden mensen samen tijdens protestmarsen en demonstraties. Tijdens die bijeenkomsten hopen de mensen samen iets te kunnen doen aan de extreme armoede in derdewereldlanden.

Het uitroeien van armoede (en honger) is een van de Milleniumdoelen van de Verenigde Naties. Armoede wordt gedefinieerd als “het rondkomen van (minder dan) 1 dollar per dag”. In 2015 moet het aantal mensen dat onder deze armoedegrens leeft met minimaal de helft verminderd zijn. In 1990 (toen de Milleniumdoelen werden opgesteld) waren dat 1,8 miljard mensen – bijna een derde van de wereldbevolking.

Dit jaar is het verminderen van extreme armoede weer als doel vastgesteld in de ‘Sustainable Development Goals’. De deadline is deze keer 2030. Doelen zijn onder andere: het aantal malaria patiënten te verminderen en de wereldhonger te verlagen. Helaas is het aantal patiënten met 6 miljoen mensen gestegen, vergeleken met 2013 (United Nations, 2018). Ook is het aantal mensen met honger gestegen van 777 miljoen in 2015 naar 815 miljoen in 2016 (United Nations, 2018). Hier moet nog flink aan gewerkt worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *