18 – 25 maart: Navrátri

In de natuur zijn altijd natuurkrachten actief die er voor zorgen dat het leven volgens plan verloopt. Soms zijn bepaalde van deze natuurkrachten of natuurwetten in bepaalde perioden van het jaar bijzonder actief. Zo zijn er negen van deze bijzondere dagen waarin bepaalde krachten in de natuur heel gunstig zijn, nl. Navrátri. Dit feest wordt vaak op een religieuze en of filosofische manier beleefd. Vele tempels houden speciale diensten ter ere van de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwelijke aspect van het goddelijke, bekend als Durgá of Shakti (d.i. kracht of energie).

 Waar kunnen deze natuurwetten in ons lichaam gevonden worden en wat is het bijzondere van deze dagen?
Durgá, uitgebeeld als zittend op een leeuw, met 8 armen heeft in elk van haar armen een voorwerp. Zij vertegenwoordigt shakti. Het laagste punt van de ruggemerg wordt als de zetel van shakti beschouwd. Het heiligbeen in de wervelkolom is de basis en de ondersteuning van de gehele wervelkolom en het zenuwstelsel. De 8 zenuwen, die via de 8 gaten het heiligbeen uitlopen, zijn de 8 armen van Durgá (zie foto), elk met een eigen functie, overeenkomend met elk van de voorwerpen in de 8 armen. Dit gebied van ons lichaam is voor zowel zuivering als energie verantwoordelijk.

Durgá is de gemalin van Shiva:
Oneindige en Eeuwige Stilte. Het eindpunt van het niveau waar Durgá aanwezig is, vertegenwoordigt de Oneindige Stilte; de totale Stilte van Shiva, wordt op de juiste manier beschermd door de kracht van Durgá.
Párvatí vertegenwoordigt het fundamentele aspect van de Universele Moeder: de Scheppende kracht in de natuur of de bron van alles dat geschapen is. Niets in de natuur kan zonder deze kracht gestructureerd worden of vorm aannemen. In ons lichaam (fysiologie) vertegenwoordigt Párvatí alles wat vorm en structuur heeft.

De 3 traditionele aspecten van Párvatí zijn Sarasvatí, Lakshmí en Durgá. Deze 3 aspecten van Párvatí zijn altijd samen. Sarasvatí is de kenniswaarde, Lakshmí de verzorgende en rijkdomgevende waarde en Durgá is de waarde, die energie en kracht verschaft. De eerste 3 dagen worden aan Durgá gewijd. De 3 daaropvolgende dagen zijn aan Godin Lakshmí gewijd in haar waarden van vrede, overvloed en gelukzaligheid. De laatste 3 dagen worden gewijd aan Godin Sarasvatí en wel in haar waarden van kennis om ons bestaan te verwerven, de juiste waarden in het leven toe te passen en kennis van algehele bevrijding.

Bron: art. drs. Imro San A Jong, TM-Leraar

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *