18 juli – 16 augustus 2023: Mal más/Adhik más/Purushottam más

 Mal más, ook bekend als Adhik más of Purushottam más, is een “extra hindu maand”. Het is niet bekend bij velen. Ook is niet bekend welke religieuze ceremoniën wel en niet verricht mogen worden gedurende deze periode.

Aan de hindu maankalender wordt ongeveer om de 3 jaar een extra maand toegevoegd.

De religieuze betekenis van Mal más:
Volgens het maanjaar waren er slechts 12 maanden. Deze 12 maanden werden toegewezen aan 12 verschillende devtá’s (aspecten van God).

Maar de 13e maand werd aan geen enkele devtá toegewezen. En er werd bovendien aangegeven dat gedurende deze periode geen enkele religieuze activiteit/ceremonie (z.a. pújá-páth, arghadán, etc.) gedaan mocht worden. Mal más voelde zich verdrietig en benaderde Heer Vishṇu en zei dat geen enkele devtá aan hem werd toegekend en om die reden werd hij als Mal más aangeduid. Mal más vroeg of er inderdaad geen ceremoniën verricht mochten worden gedurende deze periode en zei verder tot Heer Vishṇu: “Ik ben vervuld van angst en ik ben dan ook gekomen om mijn toevlucht tot u te nemen.” Heer Vishṇu ontfermde zich over hem en wees zichzelf aan als de 13e maand en gaf daarom de naam Purushottam más. Sinsdien staat deze maand dan ook bekend als Purushottam más. (Een van de andere namen van Vishṇu is Purushottam).

In deze periode mogen o.a. de volgende diensten wel worden gedaan:
– Gau-, bhúmi-, suvarṇa-, anna-, tildán, etc.(schenking van koe, land, goud, voedsel, sesam)
– Sandhyávandan en upásná (dagelijks gebed), homa (vuuroffer)
– Devtá pújan, atithi pújan (God- en gastenverering), etc.

De hieronder aangeven diensten mogen niet verricht worden:
– Múrti sthápaná (inwijding van múrti)
– Viváh sanskár (huwelijksceremonie)
– Yagyopavít sanskár of janev (omhangen van sacraal koord)
– Muṇdan sanskár (het kaalscheren van de baby).

Verder moet men vegetarisch voedsel nuttigen en zich onthouden van drugs en alcoholische dranken.

 Bron: Sandesá