2 april: Wereld Autisme Dag

2 april: Wereld Autisme Dag
De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Het thema van 2017 van de VN is: “Op weg naar autonomie en zelfbeschikking”.

Het thema van de NVA Autismeweek 2017 is Jong & AUT. Dit thema hebben we gekozen om het belang van vroegherkenning en –erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. Over waarom het belangrijk is om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) autisme te stimuleren. Zodat zij niet onnodig uitvallen op school of op het werk. Dat zij kwaliteit van leven ervaren, en de kans krijgen om hun talenten op hun eigen manier en tempo te ontwikkelen. Op dit moment zijn er veel volwassenen, en met name ouderen, die pas op zeer late leeftijd een diagnose hebben gekregen – vaak na jarenlange worsteling met uiteenlopende problemen. In deze Autismeweek vragen we ook aandacht voor deze groep, in het bijzonder voor ouderen met autisme: ook zij verdienen het om van een goede oude dag te genieten.

Wat is autisme?

Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.

Vaak komen de problemen op school aan het licht. Scholen zijn maar weinig gespecialiseerd in het begeleiden van autistische leerlingen. Uit onderzoek van de Ombudsman is al gebleken dat ruim duizend kinderen thuis zitten, omdat de school hun geen gepast onderwijs kan aanbieden. “Wij pleiten dan ook voor meer kennis bij onderwijskrachten, zodat ze de kinderen beter kunnen helpen.”

De organisatie pleit ook voor meer begrip van mensen in de omgeving. “Als het over autisten gaat, wordt vaak gezegd dat ze zich maar moeten aanpassen. Wat die mensen dan niet beseffen, is dat autisten zich al de hele dag aanpassen, en dat kost ze enorm veel energie.”
Bron: https://autismeweek.nl/over-autismeweek

Hoe herken je autisme?

Omdat autisme vaak niet herkend wordt (of er is sprake van ontkenning door de ouders), geven we hieronder een overzicht van alle bekende kenmerken en ‘waarschuwingssignalen’ van autisme. De kenmerken zijn ingedeeld per leeftijd. Ieder stadium van de ontwikkeling van een kind kan worden vergeleken met de kenmerken van autisme die bij de leeftijdscategorie voorkomen.
Kenmerken van autisme van 3 tot 4 maanden:
Rond de leeftijd van 3 tot 4 maanden, moet een kind meestal inmiddels in staat zijn om te glimlachen, al een beetje beginnen te spelen, ‘baby taal’ beginnen te spreken en in staat zijn om aandacht te besteden aan interessante dingen en objecten. Kenmerken van autisme in deze fase zijn onder meer:
• De baby toont geen interesse in eigen handen of voeten. Dit geeft een gebrek aan zelfbewustzijn aan. Andere baby’s stoppen de vingers en tenen bijvoorbeeld vaak in de mond.
• De baby glimlacht niet.
• De baby maakt geen pogingen om zelf te praten en probeert de geluiden van de ouders niet te imiteren.
• De baby doet geen moeite om te reiken of grijpen naar voorwerpen of ze vast te houden.
• De baby heeft moeite het hoofd omhoog te houden.
• De baby heeft moeite gericht te focussen op objecten.
• De baby maakt geen pogingen om voorwerpen in de mond te stoppen.

Kenmerken van autisme van 7 tot 12 maanden:
Vanaf ongeveer 7 maanden, is een kind meestal zeer nieuwsgierig. Het kind kijkt naar de wereld om zich heen. Het kind probeert met de handen en de mond om alles uit te proberen: te voelen en proeven. Het kind moet speels zijn, lachen, en reageren op de emoties van de ouders. In dit stadium moet de baby zelfs verbale communicatie beginnen op te pikken. Hij of zij kan meestal nog niet praten, maar wel woorden herkennen, zoals zijn of haar eigen naam en het woord “nee”. Kenmerken van autisme in deze fase zijn onder meer:
• De baby maakt bewegingen die te stijf of juist te los lijken.
• Geen zin om fysieke intimiteit te tonen (bijvoorbeeld de baby reageert niet op knuffelen).
• Geen reactie op emoties, lichamelijk contact, of geluiden.
• Het is moeilijk de baby te troosten of rustig te krijgen.
• Fysieke beperkingen zoals een onvermogen te rollen, het hoofd omhoog te houden, of zonder hulp van een volwassene recht op te zitten.
• Geen zin in deelname aan eenvoudige spelletjes.
• Geen gebabbel.

Kenmerken van autisme van 12 maanden tot 2 jaar:
Tegen de tijd dat het kind ongeveer 12 maanden oud is, moet het kind een beetje meer emotioneel beginnen te worden. Het kind gaat vaak huilen wanneer het achter gelaten wordt. Het kind voelt zich meestal een beetje ongemakkelijk bij onbekende mensen in de buurt. Hij of zij moet meer bewust beginnen te worden van uw aanwezigheid (en het gebrek daaraan). Het kind wil vaak spelletjes spelen, en begint woorden en andere manieren van communicatie te gebruiken. Kenmerken autisme in deze fase zijn onder meer:
• Het kind toont fysieke beperkingen zoals niet op kunnen staan zonder hulp.
• Het kind kan of wil nog niet kruipen, of kruipt wel maar sleept een zijde van het lichaam.
• Het kind weet niet te wijzen naar dingen die hij of zij wil hebben, zoals een voedingsmiddel of stuk speelgoed.
• Het kind maakt weinig of geen gebruik van gebaren zoals zwaaien.
• Het kind wil niet meedoen met spelletjes. Bij het verbergen van speelgoed, bijvoorbeeld, probeert hij of zij niet te zoeken naar het verborgen object.
• Het kind kan simpele woorden niet zeggen, zoals als ‘papa’ of ‘mama’.
Het kind kan nog niet lopen nadat het 18 maanden oud is, of kan alleen lopen op zijn of haar tenen.

Kenmerken van autisme van 2 jaar tot 3 jaar:
Tegen de tijd dat een kind ongeveer 2 jaar oud is, moet hij of zij beginnen te kunnen genieten van het gezelschap van en de interactie met andere kinderen. Langzaam maar zeker zal een peuter steeds onafhankelijker worden en misschien ook een beetje stout. Vaardigheden ontwikkelen zich ook, zoals verbeterde communicatie en het herkennen van kleuren en vormen. Het kind zal meestal ook in staat zijn om te te doen alsof. Dit geeft aan dat het kind onderscheid begint te maken tussen wat echt is en wat niet.
Kenmerken van autisme in deze fase zijn onder meer:
• Het niet spreken in zinnen (met ten minste twee woorden of meer).
• Het kind kent minder dan 15 woorden.
• Het kind toont een onvermogen om simpele aanwijzingen op te volgen.
• Het kind imiteert het gedrag en woorden van anderen niet.
• Het kind weet niet wat dingen voor zijn, kan de dingen niet gebruiken en wil er niet mee spelen.
Voorbeelden zijn: een tandenborstel, haarborstel, eetgerei, of een stuk speelgoed.

Kenmerken van autisme van 3 jaar tot 4 jaar:
Met 3 jaar oud is, moet een kind meestal in staat zijn om goed om te kunnen gaan met andere kinderen en er van te kunnen genieten. Hij of zij begrijpt op een simpele wijze wat een passende sociaal gedrag is, zoals hoe spelletjes werken, wie aan de beurt is, en de erkent andermans eigendom. Een kind moet nu zeker een beetje een onafhankelijke persoonlijkheid hebben, en veel verschillende emoties ervaren. Hij of zij moet het concept van nummers beginnen te begrijpen.
Kenmerken van autisme in deze fase zijn onder meer:
• Het vermijden van oogcontact met anderen.
• Geen interesse in spelletje als het gedaan wordt.
• Niet willen spelen met speelgoed of zelfs met andere kinderen.
• Kan zelfs niet in korte zinnen spreken.
• Spraak is onduidelijk of moeilijk te begrijpen.
• Het kind kwijlt veel, vooral tijdens het proberen te praten.
• Het kind is niet in staat om een vorm zoals een cirkel te tekenen.
• Kan geen gebruik maken van eenvoudig speelgoed of voorwerpen.
• Ernstige problemen wanneer de ouders of verzorgers even weg moeten gaan.

Kenmerken van autisme: Wanneer uw kind ouder wordt
De kenmerken van autisme zullen meestal vrij duidelijk zijn wanneer de leeftijd van 3 bereikt wordt. Soms komen in zeer milde gevallen de kenmerken van autisme pas tevoorschijn wanneer het kind ouder wordt. Tegen de tijd dat het 4 of 5 is, bijvoorbeeld, zijn mogelijke kenmerken van autisme dat het kind erg verlegen of teruggetrokken is, of juist zeer agressief. Het niet willen spelen met anderen en niet op een creatieve manier alleen willen spelen, zijn andere kenmerken van autisme. Spraak geeft altijd een goede indicatie. Bij een leeftijd van 4 of 5, moet uw kind in staat zijn om effectief te kunnen communiceren en op de juiste manier te kunnen verwijzen naar zichzelf en werkwoorden kunnen gebruiken.
Mijlpalen zijn slechts richtlijnen, maak u geen zorgen als uw kind een paar weken of maanden afwijkt met een paar van de ontwikkelingen. Uw kind is een uniek individu. Maar als er bij u een consistent patroon van achterlopen is en dat uw kind aanzienlijk achterloopt op anderen in zijn leeftijdsgroep, is het een goed idee om een evaluatie te krijgen van een arts of van een andere deskundige.

Bron: Kenmerkenautisme.nl