20 oktober: Govardhan-pújá

Op de eerste dag na nieuwe maan (pratipadá of parivá) wordt de Annakúta (utsav of Govardhana) pújá gevierd, ter herdenking van het feit, dat Krishṇa de trots (hoogmoed) van Indra brak en diens woede trotseerde door het geweld van diens natuurelementen te keren. Govardhana is een berg in Vrindávana (India). Krishṇa, de achtste incarnatie van Vishṇu, spoorde de herders en herderinnen van Gokula aan, om in de plaats van Indra (de berggod) Govardhana te vereren. Dit wekte de woede op van Indra, de regen- en dondergod, die een wolkbreuk veroorzaakte om de berg en de bewoners weg te spoelen. Doch Krishṇa tilde op de eerste dag van de lichte (eerste) maandhelft van kártik oktober/november) deze berg op en hield die boven de herders en hun vee, waardoor ze beschermd waren tegen de stortregens. Indra moest zich uiteindelijk gewonnen geven, trok zich beschaamd terug en bewees nadien eer aan Krishṇa.

Sindsdien wordt elk jaar op deze dag Govardhana herdacht. Daarom wordt dit feest ook Govardhana-pújá of Govardhana-pratipadá genoemd (pratipada is de eerste dag van een maandhelft).

Deze dag is tevens de dag van de herders. Krishṇa is namelijk een bekwame koeherder geweest, vandaar zijn naam: Gopála of Govinda. Ook hij wordt op deze dag in de hoedanigheid van herder vereerd. Het vee wordt met bloemen en kransen omhangen en met goud- en zilverpapier versierd.