21-25 december 2021: OHM doet donaties namens een goedhartige familie uit Nederland!

Een familie uit Den Haag, Nederland doneert jaarlijks aan vele instellingen en behoeftige personen levensmiddelenpakketten, tuingereedschappen en voeding. De afgelopen dagen zijn er 177 pakket goederen bij Combé markt aangekocht. Deze levensmiddelenpakketten zijn door een team van OHM vrijwilligers verdeeld voornamelijk te Meerzorg, Paramaribo en Wanica ZuidWest. Wederom is dit keer niet gekozen voor de oude methode van pré-registratie, maar zijn criteria in acht genomen om echte armoede te herkennen door gewoon de wijken te bezoeken en na waarneming van de feitelijke woonomstandigheden werden de pakketten overhandigd. Het OHM team bestond uit tien personen o.l.v. de Nári-vrouwen werkgroep. Ook kinder-bejaardentehuizen zijn bedacht in opdracht van deze gulle familie.  

OHM dankt dit echtpaar F & FH uit Nederland, dat anoniem wenst te blijven, voor hun frequente donaties aan weeskinderen, bejaarden en sociaal zwakkeren. Zij heeft het OHM team verrast met elke een cadeau. OHM hoopt in 2022 meer tuingereedschappen te doneren volgens de filosofie ‘geef geen vis maar een hengelstok’ zodat de mensen duurzaam in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Organisatie Hindoe Media