21 januari: VASANT PANCAMÍ en SARASVATÍ PÚJÁ

VASANT PANCAMÍ

Met Vasant Pancamí wordt de lente ingeluid. Vasant betekent lente en Pancamí is de vijfde dag van de maand Mágh (januari/februari), welke dit jaar op 21 januari valt. Op deze dag, die astronomisch bepaald wordt en 40 dagen voor het eigenlijke Holí- of Phaguáfeest valt, wordt de Holiká (een loot van de ricinus (castorolie) plant) geplant. Dit geschiedt door een pandit middels een speciale ceremonie op een open terrein. Tijdens de ceremonie worden ook cautál liederen (speciale liederen i.v.m. het Holífeest) gezongen, om de feestsfeer alvast in te luiden. Rondom de Holikáplant wordt door buurtbewoners gedurende de hierop volgende 40 dagen, een brandstapel gevormd van brandbare voorwerpen, z.a. hout, droge takken, stro e.d. Deze brandstapel symboliseert het kwade en wordt aan de vooravond van het Holífeest en wel op de avond van volle maan in de maand Phágun (februari/maart) in brand gestoken. Dit wordt Holiká dahan genoemd en valt dit jaar op 1 maart.

Zondag 21 januari 2018 was het Vasant Pancamí.
Op veel plaatsen in Suriname wordt op deze dag jaarlijks de Holiká geplant waarbij een renr ke per ceremonieel in de grond wordt gezet; hierbij wodt de godin Sarasvatí aanbeden.

Op de foto’s is de holikáplanting bij de Shri Krihna Mandir aan de Lalla Rookhweg, waarbij Dhiradj Nejal op kathá zit terwijl de pandit Dhiren Ramdin is.

De Jongerenvereninging heeft ook op het terrein van NSHI Holiká middels de renr ke per geplant. Hierbij was de pandit Bhisham Sahadew en pujá zat Kavish Rattan.


SARASVATÍ PÚJÁ

Sarasvatí is de gemalin van Brahmá. Zij schenkt ons kennis en wijsheid. Volgens de traditie schonk zij de mensheid het Devanágarí-schrift, waardoor de mogelijkheid werd geschapen om de verworven kennis in schrifttekens weer te geven en deze aan anderen door te geven. Dit betekent een overwinning van kennis op de onwetendheid.
Sarasvatí wordt vereerd middels witte bloemen. Wit is namelijk het symbool voor kennis, wijsheid en nieuw leven.

Sarasvatí wordt vaak zittend op een gans afgebeeld met vier armen, waarin ze resp. een gitaar, een málá (krans), een boek en een paneel vasthoudt. De eerste twee voorwerpen symboliseren de kunst en de andere twee de wetenschap.

      MANTRA
Ter ere van Sarasvatí
Sarasvati, namas tubhyam, Varade, Kámarúpini;
vidyárambham karishyámi, siddhir bhavatu me sadá. Betekenis:
O, Sarasvatí, ik buig voor U, de schenker
van zegeningen, de vervuller van
alle wensen. Moge ik de studie, die ik
begonnen ben, voltooien. 

 

OHM

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *