21 maart: INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Op 21 maart wordt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie gehouden. Deze dag is een belangrijke gelegenheid om stil te staan bij de gevolgen van racisme. Racisme ondermijnt vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en sociale vooruitgang. Het is een mensenrechtenschending die individuen vernietigt en het sociale weefsel van de maatschappij uiteen doet vallen.

De Verenigde Naties riep deze dag uit, om het politiegeweld te herdenken tijdens de demonstratie in de Zuid-Afrikaanse zwarte township Sharpesville in 1960, die uitmondde in een bloedbad. De blanke regering had een pasjeswet aangenomen, waardoor de zwarte bevolking dáár moest wonen waar de blanke overheid wilde.

Zonder waarschuwing vooraf opende de politie het vuur op de demonstranten: 69 mensen werden doodgeschoten en 180 anderen raakten gewond. De regering kondigde de noodtoestand af, waardoor in korte tijd meer dan 290.000 mensen werden opgepakt. 

Youth standing up against racism

 “Youth standing up against racism” is het thema van 2021. Het betrekt het publiek via #FightRacism, dat tot doel heeft een wereldwijde cultuur van tolerantie, gelijkheid en antidiscriminatie te bevorderen, en roept ons allemaal op om op te komen tegen raciale vooroordelen en onverdraagzame attitudes.

Jongeren toonden massaal hun steun tijdens de Black Lives Matter-marsen in 2020, die wereldwijd miljoenen demonstranten trokken. Op straat kwamen gronden van jongeren – meestal tieners en twintigers – samen om te protesteren tegen raciale onrechtvaardigheid. Op sociale media mobiliseerden ze participatie en riepen ze hun leeftijdsgenoten op om zich uit te spreken en op te komen voor de gelijke rechten van iedereen.

Hun activisme was des te opmerkelijker in de context van de COVID-19-pandemie, waarbij openbare bijeenkomsten in veel landen werden beperkt. Toen het virus zich begin 2020 begon te verspreiden, brak een parallelle pandemie uit – van haat, geweld en angst tegen bepaalde etniciteiten en nationaliteiten. Het werd al snel duidelijk dat grote ongelijkheden, soms geworteld in racisme, minderheden hadden blootgesteld aan een significant hoger risico op infectie en overlijden.

COVID-19 heeft een grote impact gehad op jongeren, ook jongeren met een minderheidsachtergrond. Velen worstelen nu met een toename van rassendiscriminatie, naast ernstige verstoringen van hun opleiding; verminderde kansen op werk; en een beperkt vermogen om deel te nemen aan het openbare leven, wat hun individuele en sociale empowerment belemmert.

In Zuid-Afrika wordt op deze dag de Dag van de Mensenrechten gevierd. die als Human Rights Day wereldwijd ieder jaar op 10 december wordt gevierd: de dag waarop de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aannam.

Bron: http://wereldnieuws.blog.nl/politiek/2017/03/19/internationale-dag-tegen-racisme-en-discriminatie-2