21 Maart : Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie!

De Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie wordt jaarlijks gevierd op de dag dat de politie in Sharpeville, Zuid-Afrika, het vuur opende en 69 mensen doodde tijdens een vreedzame demonstratie tegen de apartheidswetten in 1960.

In 1979 keurde de Algemene Vergadering een programma goed van activiteiten ter bestrijding van racisme en rassendiscriminatie in de tweede helft van het decennium. Bij die gelegenheid besloot de Algemene Vergadering dat er jaarlijks in alle staten een week van solidariteit met de volkeren die strijden tegen racisme en rassendiscriminatie, te beginnen op 21 maart, zou worden georganiseerd.

Sindsdien is het apartheidssysteem in Zuid-Afrika ontmanteld. Racistische wetten en praktijken zijn in veel landen afgeschaft en we hebben een internationaal kader voor de bestrijding van racisme opgebouwd, geleid door het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Het verdrag nadert nu de universele ratificatie, maar nog steeds lijden in alle regio’s te veel individuen, gemeenschappen en samenlevingen onder het onrecht en het stigma dat racisme met zich meebrengt.

Bron: United Nations