21 Maart: Wereld Poëziedag

Jaarlijks op 21 maart is het ‘Wereld Poëziedag’ (World Poetry Day). Een dag ingesteld in 1999 door de UNESCO met als doelstelling het lezen, schrijven en publiceren van poëzie te bevorderen en de taalkundige verscheidenheid via poëtische expressie onder de aandacht te brengen.

      Bovendien is deze dag bedoeld om:

  • poëzie te ondersteunen,
  • het les geven in poëzie te promoten,
  • de dialoog tussen poëzie en andere kunsten (zoals theater, dans, muziek en schilderen) te bevorderen,
  • kleine uitgeverijen te ondersteunen,
  • een aantrekkelijk beeld te creëren van poëzie in de media, zodat poëzie niet langer wordt beschouwd als een verouderde kunstvorm.
    Ook is er speciaal aandacht voor bedreigde talen.Poëzie draagt bij aan creatieve diversiteit, door opnieuw vraagtekens te zetten bij het gebruik van woorden en dingen, onze manier van perceptie en begrip van de wereld. Poëtische taal is een ander facet van de dialoog tussen culturen.

    ‘Wereld Poëziedag’ is een dag om na te denken over de macht van de taal en de volledige ontwikkeling van de creatieve vermogens van iedereen.

        Bron: beleven.org.