21 oktober: Yama Dvitya of Bhai-duj

Deze dag wordt ook wel Bhrátri-Dvítíyá genoemd. Bhrátri of bhaiyá betekent broer en Dvitíyá of dúj is de tweede dag. Deze dag wordt op de tweede dag na Diválí gevierd. Dit feest geeft uiting aan de innige relatie tussen broer en zus en is bedoeld om de familieband tussen die twee te verstevigen en te behouden. De Hindu filosofie gaat verder en benadrukt de goede relatie tussen familie leden, broeders, levens- en bedrijfspartners, buren, collegae en anderen dat dient te worden verbeterd al dan niet hersteld. Relatie verbetering begint bij elke Individu zelfe.

In Suriname wordt dit feest groter gevierd met Rakshá bandhan, de beschermende- en liefdevolle band tussen broer en zus.

OHM