21 september: Internationale Dag van de Vrede: Vrede begint met een glimlach

Dit jaar is het thema van de VN Internationale dag van de Vrede, welke jaarlijks op 21 september wordt herdacht: End Racism. Build peace. Een dag waarop verschillende landen extra aandacht besteden aan het begrip vrede. Het begrip vrede staat vanwege haar abstracte aard op een hoger geestelijk niveau en de realisatie daarvan zal derhalve eenvoudiger vanuit die optiek kunnen plaatsvinden.
Het prediken van vrede is, zoals wij dagelijks kunnen ervaren, een handeling die regelmatig door vele prominente leiders over de gehele wereld wordt gepleegd. De verwezenlijking daarvan blijkt evenwel, hoezeer ook gewenst, vaak een brug te ver. Leiders van naties zouden zich al in een vroeg stadium in hun leven moeten laten onderrichten in de spirituele wetenschappen en niet enkel de materiële wetenschappen om het concept van vrede werkelijk te begrijpen en te realiseren.
Materiële armoede is een van de vele oorzaken die ontwikkeling kan stagneren, maar een nog grotere oorzaak is geestelijke armoede. Het komt door geestelijke armoede dat we onze ware identiteit als eeuwige zielen niet meer kunnen herinneren en realiseren. God is werkelijk ÉÉN uit wie alle zielen voortkomen. Zonder geestelijke rijkdom te hebben vergaard in het leven zal vrede niet makkelijk zijn te realiseren. We hechten meer waarde aan dat wat we met het oog zien en het intellect speculatief bedenken, dan dat wat we met het hart werkelijk voelen.
In deze moderne tijd wordt de geest van de mens enorm beïnvloed en afgeleid door het internet en met name social media. Via social media wordt vaak allerlei onzinnige en vervuilde informatie verspreid welke de geest van de mensen negatief beïnvloedt. Een voorbeeld hiervan is het aanmoedigen van racisme. Suriname bestaat uit verschillende prachtige bevolkingsgroepen. Elke bevolkingsgroep heeft een uniek uiterlijk dat gepaard gaat met schitterende culturen en eeuwenoude tradities.
Racisme is in feite niets anders dan een soort van mentale ziekte waarmee de geest besmet is geraakt. We moeten met zijn allen voorkomen dat racisme de kop opsteekt in Suriname. Het is niet social media die hier de schuld van krijgt, maar het is onze eigen vrije wil en keuze waarop wij ons als mensen concentreren. We zijn zelf de architecten van ons eigen lot. Wie zich enkel concentreert op het negatieve van het internet zal dit dan ook grotendeels ervaren.
Als we aan de andere kant ervoor kiezen om social media te gebruiken om hoop, liefde en vrede te ontwikkelen in onszelf dan zal dat ook tot uiting komen in onze gedachten, woorden en daden. Hoe mooi zou het niet zijn als we genezen van deze mentale ziekte door ons gezamenlijk geestelijk te verrijken. Racisme en vooroordelen hebben geen plaats in de wereld, het leidt tot onnodige polarisatie. Als natie moeten we met alle moed en zonder enige vrees politieke, religieuze en vooral etnische barrières gezamenlijk overstijgen door geleidelijk aan een verlicht bewustzijn te ontwikkelen.
De werkelijke oorlog om vrede vindt niet plaats tussen mensen of landen ook al lijkt het heel erg daarop. De oorlog vindt namelijk constant plaats in onze eigen geest, waar soms goede en soms kwade gedachten in opkomen. Wie deze oorlog in zijn of haar geest heeft overwonnen kan werkelijk vrede prediken in deze wereld. Geestelijke rijkdom vergaren is niet goedkoop. Het betekent elke seconde van de dag keihard werken om je geest en zintuigen te beheersen ondanks alle verleidingen en uitdagingen die het leven met zich meebrengt.
Het rendement van deze zware geestelijke investering is een bovennatuurlijke realisatie van zuivere liefde in het diepste van je hart voor elk levend wezen. Laten we dagelijks werken aan onszelf om deze zuivere liefde gezamenlijk te realiseren. Alle vormen van discriminatie en racisme zullen dan op een natuurlijke wijze verdwijnen uit de geest, net als hoe de zon de nacht doet verdwijnen. Pas wanneer voldoende mensen op deze wereld een verlicht bewustzijn hebben ontwikkeld, kunnen we werkelijk als één zielenfamilie een wereld van liefde en vrede creëren. Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.
Ik wens de gehele Surinaamse samenleving een gezegende en vreugdevolle Internationale Dag van de Vrede toe.

Reguillo Hira/ Starnieuws