21 september: Wereld Alzheimerdag

Jaarlijks op 21 september wordt op initiatief van Alzheimer’s Disease International (ADI) wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie en de impact van deze ziekte op de persoon en zijn naasten. Het thema dit jaar is nog steeds “Remember me”: het ADI wil mensen stimuleren om dementie te helpen herkennen en de omgeving zo dementievriendelijk te maken. Met de toenemende vergrijzing zal het aantal dementiegevallen toenemen.

Dementie kun je herkennen aan:

 • Vergeetachtigheid: vergeten van gebeurtenissen, afspraken, nieuwe informatie.
 • Taalproblemen: moeite met het vinden van woorden, woorden niet begrijpen, moeilijk een gesprek kunnen voeren.
 • Gedragsveranderingen: ontkennen van het probleem, wisselende stemmingen, achterdochtig/wantrouwend zijn, terugtrekken, boosheid etc.
 • Problemen met dagelijks handelen: rekenen/omgaan met geld, boodschappen doen, beoefenen van hobby/sport, persoonlijke hygiëne, beslissingen nemen/maken, aanpassen aan nieuwe situaties.

Tips om een dementievriendelijke omgeving te creëren:

 • Biedveiligheid door vriendelijk/geduldig te zijn. Verleiden is beter dan dwingen, dit geeft rust/zelfvertrouwen.
 • Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen en vermijd waaromvragen.
 • Kijk goed of u wordt begrepen: maak oogcontact. Ondersteun waar mogelijk uw woorden met lichaamstaal.
 • Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.
 • Negeer mensen in gesprekken niet. Betrek ze in het gesprek of de activiteit, dan voelen zij zich als persoon erkend.
 • Zeg wat u gaat doen. B.v.: ‘Ik ga nu uw bestelling halen uit ons magazijn.’
 • Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen, maar benadruk wat nog wel goed gaat. Mensen met dementie zijn gevoelig voor veranderingen en sfeer.
 • Vat kritiek of boosheid niet meteen persoonlijk op.
 • Wees flexibel, bekijk per situatie wat u het beste kunt doen voor de persoon met dementie.
 • Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of huisarts.

Shonima Gangaram Panday, MSc, Neuropsycholoog
(Bronnen: World Alzheimer Report 2015. Alzheimer Disease International, Alzheimer Nederland)


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *