22 Maart: Wereldwaterdag

De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

De Wereldwaterdag wordt gecoördineerd door UN Water, het samenwerkingsverband tussen een dertigtal VN- instanties voor alle zoetwatervraagstukken.

Doelstelling

Het doel van de Wereldwaterdagcampagne is het bevorderen van het voorbereid zijn op rampen, het delen van kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. Het is eveneens de bedoeling wereldwijd politieke en gemeenschapsacties ter voorkoming en verminderingen van water gerelateerde rampen te inspireren, opdat levens en bezittingen gered zouden kunnen worden. Daarnaast moeten de acties die vanuit Wereldwaterdag georganiseerd worden, bijdragen aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling met betrekking tot het verminderen van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling.

Bron: Wikipedia