22 mei: Internationale Dag van de Biodiversiteit

De Internationale Dag van de Biodiversiteit staat in het teken van dat hippe begrip duurzaamheid, heeft alles te maken met denken aan de toekomst en aan hoe we de wereld moeten verbeteren. Biodiversiteit helpt ons daarmee. Je kunt het omschrijven als de gezondheid van een ecosysteem, en die zijn tegenwoordig zo fragiel dat we die goed moeten beschermen. 

Op 22 mei 1992 heeft de Verenigde Naties de tekst van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit goedgekeurd. In dat verdrag verplichten VN-lidstaten zich om de biodiversiteit in hun eigen land en in ontwikkelingslanden te beschermen. De VS en Andorra ontdoen zich trouwens van de verantwoordelijkheid hiervoor. Die hebben het verdrag wel ondertekend, maar nooit geratificeerd.

Ondanks de goede intenties in het verdrag, laat de praktijk vooralsnog een ander beeld zien. Begin deze maand bracht het IPBES een nieuw rapport uit waarin zij de status van de biodiversiteit grootschalig in kaart hebben gebracht. Het IPBES is een commissie van de Verenigde Naties en staat voor Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. Zij berichtten dat er wereldwijd 1 miljoen dier- en plantsoorten met uitsterven bedreigd worden.

1 miljoen! Dat is nogal wat. Wetenschappers vergelijken de snelheid waarmee de uitsterving gepaard gaat met het Mesozoïcum. Dat is het tijdperk waarin dinosaurussen leefden. Het grote verschil met toen is dat deze verwoesting nu door menselijk handelen wordt veroorzaakt in plaats van een asteroïde. Intensieve landbouw, overbevissing, ontbossing, vervuiling en klimaatverandering zorgen voor het rap uitsterven van heel veel soorten.

 

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Het is natuurlijk vreselijk voor die 1 miljoen verschillende soorten, maar daar hebben wij als mens toch geen last van? Vergis je niet! We zijn zo ontzettend afhankelijk van de systemen in de natuur. We denken wel dat we alles naar onze hand kunnen zetten, maar dat gaat op een gegeven moment keihard backfiren.

Zo houdt een rijke biodiversiteit rechtstreeks verband met wat we kunnen eten. Bossen zorgen bijvoorbeeld niet alleen voor schone lucht, maar ook voor vruchtbare bodem. Ontbossing veroorzaakt erosie, daardoor spoelt vruchtbare grond weg en wordt landbouwgrond op een gegeven moment onbruikbaar. In eentonige akkers met monoculturen, zoals we die doorgaans nu in Nederland kennen, hebben ziekten en plagen veel meer kans. Mislukte oogsten zijn het gevolg. Overbevissing maakt dat de vangsten teruglopen en dat sommige soorten zelfs helemaal verdwijnen. Sterker nog: het verdwijnen van koraal zorgt ervoor dat de hele voedselketen in zee op wankelen staat. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

En niet alleen voor onze voedselvoorziening is een florerende biodiversiteit van groot belang. Ook voor helder water, schone lucht, grondstoffen en medicijnen zijn we daar sterk afhankelijk van. Met andere woorden: zonder een biodiverse planeet ook geen gezond mensenleven.

Bron:
FijneDagVan
grihnz