24 maart: Wereldtuberculosedag

Tuberculose, of TBC, is een longziekte die door de mycobaterie wordt veroorzaakt. De bacterie verspreidt zich door de lucht als een patiënt hoest of niest en kan door anderen worden opgevangen.

Op 24 maart 1882 maakte Robert Koch aan een kleine groep wetenschappers van de Universiteit van Berlijn bekend dat hij de bacterie Mycobacterium tuberculosis, die tuberculose (tbc) veroorzaakt, had ontdekt. In 1905 heeft hij hiervoor de Nobelprijs voor de Geneeskunde ontvangen. Pas 100 jaar later, op 24 maart 1982, stelden de IUATLD en de WHO voor om deze dag in te luiden als de eerste Wereldtuberculosedag. Dit voorstel was een onderdeel van een samenwerking tussen beide organisaties onder de naam “Defeat TB” Now and Forever. Wereldtuberculosedag werd niet meteen officieel erkend door de WHO “Health Assembly” en de Verenigde Naties als officiële jaarlijkse gebeurtenis. Dit gebeurde pas tien jaar later.

In het najaar van 1995 waren de WHO en Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding ter tuberculose gastheer van de eerste Wereldtuberculosedag in Den Haag, Nederland. Tijdens Wereldtuberculosedag 1997 hield de WHO een persconferentie in Berlijn waar WHO-directeur-generaal Hiroshi Nakajima verklaarde dat de “DOTS-methode” de grootste gezondheidsdoorbraak van dat decennium was.

In 1998 voerden bijna 200 verschillende organisaties activiteiten op Wereldtuberculosedag. Tevens was er een persconferentie van de WHO waar voor het eerst een ranglijst kwam met de 22 landen waar de tbc-besmetting het hoogste was.

Wereldtuberculosedag is bedoeld om mensen duidelijk te maken dat deze ziekte (tuberculose) nog steeds voorkomt in de wereld. Vooral in ontwikkelingslanden sterven er jaarlijks nog veel mensen aan tuberculose.

Het doel van deze dag is het onder de aandacht brengen van de problemen die deze ziekte met zich meebrengt. Ook wordt er gestreefd naar verbetering van de preventie en controle. Het thema voor dit jaar is “Het is nu de tijd”.

Tuberculose is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte. In Nederland zijn er nog steeds ongeveer 1000 tbc-patiënten per jaar, bijna de helft hiervan wordt gevonden in de vier grote steden.

Tuberculose kan in een paar cijfers samengevat worden, maar het zijn wel beangstigende cijfers. Zo is één derde van de wereldbevolking geïnfecteerd. En elke seconde opnieuw raakt een nieuwe persoon besmet. Gelukkig betekent besmet zijn niet automatisch ziek zijn. Toch bestaat er nog een ander angstaanjagend cijfer: bij 8 à 10 miljoen mensen per jaar bij wie de ziekte uitbreekt.

Tuberculose is vaak goed te bestrijden met antibiotica, maar vooral ouderen willen nog wel eens (dodelijk) slachtoffer worden van de ziekte door een slecht immuunsysteem. Vooral ook in arme landen, waar Tuberculose-vaccinaties lang niet altijd voorhanden zijn, is de ziekte potentieel zeer gevaarlijk.

Bron: FijneDagVan
Beleven
Wikipedia