24 oktober: Dag van de Verenigde Naties

Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Er waren toen 51 landen die lid waren. Ze wilden zich inzetten voor de vrede door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Nu zijn bijna alle landen van de wereld (191) lid van de VN.

De Verenigde Naties heeft vier doelstellingen:
– de bevordering van de internationale vrede en veiligheid;
– de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties;
– samenwerking bij het oplossen van internationale problemen;
– het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Door lid te worden van de VN aanvaardt een land de doelstellingen en de voorschriften die vastgelegd zijn in het Handvest.

Op de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering in Londen, werd het besluit genomen dat de permanente hoofdzetel van de Organisatie in de Verenigde Staten zou worden gevestigd. In december 1946 stelde John D. Rockefeller Jr. een bedrag van acht miljoen dollar ter beschikking voor de aankoop van een stuk grond langs de East River in New York City.

De hoofdzetel van de VN bestaat uit vier gebouwen:
1) Het koepelvormig gebouw van de Algemene Vergadering
2) Het Secretariaatsgebouw met zijn 39 in glas en marmer opgetrokken verdiepingen
3) Het rechthoekige en laaggehouden Conferentiegebouw langs de rivier
4) De Dag Hammarskjöld Bibliotheek in de zuidwestelijk uithoek.


Hoewel de VN Hoofdzetel in New York City is gevestigd, worden het grondgebied en de gebouwen als een internationale zone erkend. Dit betekent dat de VN een eigen vlag, een eigen veiligheidsdienst, een eigen postdienst en zelfs eigen postzegels heeft.

 

75 jaar werken aan vrede
VN-dag markeert de verjaardag van de inwerkingtreding in 1945 van het VN-Handvest. Met de bekrachtiging van dit oprichtingsdocument door de meerderheid van de ondertekenaars, waaronder de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, zijn de Verenigde Naties officieel tot stand gekomen.

Er is geen andere wereldwijde organisatie met de legitimiteit, de macht en de normatieve impact van de Verenigde Naties. Tegenwoordig is de urgentie voor alle landen om samen te komen, om de belofte van de verenigde naties na te komen, zelden groter geweest.

24 oktober wordt sinds 1948 gevierd als Dag van de Verenigde Naties. In 1971 deed de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de aanbeveling dat de dag door de lidstaten als een officiële feestdag zou worden beschouwd.

Het 75-jarig jubileum
Het jaar 2020 markeert de 75e verjaardag van de Verenigde Naties en het oprichtingshandvest. Deze verjaardag komt in een tijd van grote ontwrichting voor de wereld, verergerd door een ongekende wereldwijde gezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie, met ernstige economische en sociale gevolgen. Maar het herinnert er ook aan dat tijden van strijd een kans kunnen worden voor positieve verandering en transformatie.

Bron: beleven.org
United Nations

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *