25 december: Gítá Jayantí

25 december: Gítá Jayantí

Met Gítá wordt bedoeld Bhagavad Gítá (BG) en het betekent het lied van God (Krishṇa). Jayantí is herdenking. Op 25 december wordt de openbaring van de BG herdacht; de openbaring geschiedde door Shrí Krishṇa op de 11e dag van de maand Agahan (nov/dec) 5157 jaren geleden. De BG bevat 18 hoofdstukken, is een filosofisch werk en is de kern van de Vedische kennis. Het is in verschillende talen vertaald.
De BG is het 25ste hoofdstuk van de Mahábhárata, ’s werelds grootste epos, waarin de machtsstrijd tussen de Páṇdava’s en de Kaurava’s, elkaars verwanten, wordt beschreven.

Shrí Krishṇa treedt in de strijd op als vriend en wagenmenner van Arjuna, een van de Páṇdava’s. Als Arjuna, overmeesterd door onwetendheid, aarzelt de strijd aan te gaan met zijn verwanten, treedt er een dialoog op tussen Krishṇa en Arjuna op het slagveld te Kurukshetra. Krishṇa wijst Arjuna de weg van plicht en rechtvaardigheid aan en geeft aan waarom hij wel moet strijden: de orde in de wereld moet hersteld worden, waarbij de boosdoeners vernietigd en de goede mensen beschermd moeten worden.

Stukje symboliek van de Mahábhárata:

  • ­ Krishṇa is Parmátmá, de allerhoogste ziel, de koe
  • ­ Arjuna is de átmá, de ziel, de mens op zoek naar de waarheid, het kalf
  • ­ Gítá is de melk, de nectar
  • ­ De koets stelt ons lichaam voor
  • ­ De Páṇdava’s staan voor de positieve kwaliteiten (dharma) in ons
  • ­ De Kaurava’s: de negatieve kwaliteiten (adharma)
  • ­ Kurukshetra, het slagveld, is de strijd in ons zelf tussen goed en kwaad
  • ­ De grootste vijand van koning Dhritaráshtra was: putramoh (gehechtheid aan zijn kinderen)
  • ­ Het belangrijkste wapen van de Páṇdava’s was satya (waarheid).

Een greep uit de Bhagavad Gítá

Krishṇa zegt aan Arjuna:
De plicht van een mens is dat hij zichzelf niet tot ondergang leidt, maar zichzelf hervormt. De mens is zijn eigen vriend en zijn eigen vijand. Hij die zijn eigen ik, zijn zintuigen en geest in zijn ban heeft, die is zijn eigen vriend. En wie in de ban is van de zintuigen, die is zijn eigen vijand. Hij die in hitte en koude, vreugde en smart, eer en oneer, standvastig blijft, is tevreden. Zo’n overwinnaar is één met Parmátmá (de allerhoogste ziel). Dit noemen we yoga.

Leven is een ander woord voor tevredenheid en de mens die naar tevredenheid leeft, die heeft geen leed. Zoals een lamp, die tegen de wind beschermd is, niet flikkert, zo beheerst is een yogi zonder moh (gehechtheid). Laat je onrustige geest niet naar willekeur handelen, maar stop het en maak de geest ondergeschikt aan de átmá (ziel). Dit is de oplossing van je hindernis. Hij, die een werelds leven leidt en er toch los van staat en hij, die vreugde en smart van een ander ziet als te zijn de zijne, die is edel. Nooit zal iemand die het goede betracht, het pad van smart en ondergang betreden, noch in deze werelden, noch in het hiernamaals.

Slechts enkele van de vele filosofische wijsheden uit de Bhagavad Gitá:
“Er was nooit een tijd dat jij en ik niet bestonden, noch zal er een tijd zijn dat we zullen ophouden te bestaan.”

“Zoals dezelfde persoon het lichaam bewoont gedurende zijn leven, zo verkrijgt hij ook een ander lichaam bij zijn dood. De wijzen worden niet begoocheld door deze veranderingen.”

“De dood staat vast voor de geborene en de geboorte staat vast voor de dode; daarom moet men niet treuren over het onvermijdelijke.”

“De hel heeft 3 poorten: lust, boosheid en hebzucht.”

“Huichelarij, arrogantie, hoogmoed, boosheid, hardheid en onwetendheid: deze zijn de kenmerken van hen die geboren zijn met demonische kwaliteiten, O Arjuna.”

“Laat een mens zichzelf verheffen door HETZELF; laat hij nu verlagen zijn ego.”

“Hij alleen is zijn eigen vriend, hij alleen is zijn eigen vijand.”

“Zij die te veel of te weinig eten, zij die te veel of te weinig slapen, zullen

geen succes hebben in hun meditatie. Maar zij die gematigd zijn in eten, slapen, werk en ontspanning, zullen door meditatie een einde brengen aan hun leed.”

“Een geschenk is zuiver wanneer het gegeven wordt uit het hart, aan de juiste persoon op het juiste tijdstip en op de juiste plaats, en als we er niets voor terugverwachten.”

OHM

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *