25 januari: SARASVATÍ PÚJÁ

Sarasvatí is de gemalin van Brahmá. Zij schenkt ons kennis en wijsheid. Volgens de traditie schonk zij de mensheid het Devanágarí-schrift, waardoor de mogelijkheid werd geschapen om de verworven kennis in schrifttekens weer te geven en deze aan anderen door te geven. Dit betekent een overwinning van kennis op de onwetendheid.
Sarasvatí wordt vereerd middels witte bloemen. Wit is namelijk het symbool voor kennis, wijsheid en nieuw leven.
Sarasvatí wordt vaak zittend op een gans afgebeeld met vier armen, waarin ze resp. een gitaar, een málá (krans), een boek en een paneel vasthoudt. De eerste twee voorwerpen symboliseren de kunst en de andere twee de wetenschap.

MANTRA
Ter ere van Sarasvatí
Sarasvati, namas tubhyam,
Varade, Kámarúpini;
vidyárambham karishyámi, siddhir
bhavatu me sadá.
Betekenis:
O, Sarasvatí, ik buig voor U, de schenker
van zegeningen, de vervuller van
alle wensen. Moge ik de studie, die ik
begonnen ben, voltooien.