25 januari: VASANT PANCAMÍ

Met Vasant Pancamí wordt de lente ingeluid. Vasant betekent lente en Pancamí is de vijfde dag van de maand Mágh (januari/februari), welke dit jaar op 25 januari valt. Op deze dag, die astronomisch bepaald wordt en 40 dagen voor het eigenlijke Holí of Phaguáfeest valt, wordt de Holiká (een loot van de ricinus (castorolie) plant) geplant. Dit geschiedt door een panit middels een speciale ceremonie op een open terrein. Tijdens de ceremonie worden ook cautál liederen (speciale liederen i.v.m. het Holífeest) gezongen, om de feestsfeer alvast in te luiden. Rondom de Holikáplant wordt door buurtbewoners gedurende de hierop volgende 40 dagen een brandstapel gevormd van brandbare voorwerpen, z.a. hout, droge takken, stro, e.d. Deze brandstapel symboliseert het kwade en wordt aan de vooravond van het Holífeest en wel op de avond van volle maan in de maand Phágun (februari/maart) in brand gestoken. Dit wordt Holiká Dahan genoemd. De ricinus plant die bhakt Prahlad ,het goede,voorstelt wordt weggehaald voordat de rest in brand wordt gestoken