25e container: een mijlpaal voor VG Himmat

Met de 25e container met hulpgoederen heeft de Vriendengroep Himmat deze week het Goede doelen project 2022 succesvol afgesloten. Daarmee is een belangrijke mijlpaal behaald in het sociaal werk dat deze Vriendengroep geheel omniet al 22 jaar lang doet. Meer dan honderd particuliere hulpbehoevenden, sociaal zwakkeren en (sport)organisaties zijn dit jaar ondersteund. De inventaris bestond uit rolstoelen, rollators, loopkrukken, matrassen, incontinentie luiers, schoolmeubilair maar ook uit beschermingsmaterialen tegen Covid. Na twee jaar is het project weer in oorspronkelijk opzet en doelstelling uitgevoerd. De Covid pandemie brengt echter nog steeds beperkingen met zich mee, waardoor alleen een vijftal leden van de Kern en een beperkt aantal vrienden dit jaar naar Suriname zijn afgereisd.

Doel en opzet van het project
Wat is en doet het Goede doelen project SU? Drie factoren komen in dit project samen: het netwerk van de vriendengroep, hun passie voor voetbal (in normale tijden) en hun sociale inborst. Het doel van project is om sociaal zwakkeren waaronder ouderen en hulpbehoevenden en kansarme jongeren te ondersteunen. Qua hulpgoederen ligt het accent voor ouderen op medische hulpgoederen (rolstoelen, rollators, bedden, incontinentiemateriaal); voor de jeugd ligt het accent op onderwijs- en sportmaterialen. Het project bestaat uit vijf onderdelen. De instellingen en particuliere donateurs in Nederland die de goederen schenken. De vriendengroep die deze spullen ophaalt, sorteert en opslaat. Het containertransport dat voor rekening komt van Vertraco Shipping. De logistieke operatie door onze partners in Suriname: St. OHM en Matesa. Zij dragen zorg voor het bijhouden van een lijst met hulpverzoeken, de administratieve afhandeling om de container volgens de geldende regels in te klaren en de opslag en distributie vanuit de loods van Matesa. Tot slot spelen de vele vrijwilligers die uit Nederland speciaal voor het Goede doelen project afreizen en vrienden en sympathisanten in Suriname een belangrijke rol in de uitvoering.

Donateurs hebben vertrouwen in de VG Himmat vanwege de eigen inzet van de vrienden; het feit dat gedoneerde spullen rechtsreeks bij de ontvangende partij komt; VG Himmat niet gelieerd is aan een politieke partij en er ook geen onderscheid wordt gemaakt naar etniciteit of religie. . Vertrouwen en transparantie zijn belangrijke waarden waarop het Goede doelen project is gestoeld.

Covid ondersteuning
In 2020 en 2021 heeft het Goede doelen project SU vooral ondersteuning verleend om de gevolgen van de Covid pandemie te verzachten. Zo is het de Vriendengroep gelukt om – via het netwerk in Nederland – circa 300 ziekenhuisbedden te bemachtigen. Deze bedden zijn in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid gedistribueerd onder verschillende ziekenhuizen. Waaronder het ’s Lands hospitaal, het AZP, Wanica Ziekenhuis, het MMC in Nickerie, het ziekenhuis te Atjoni en het St Vincentius Ziekenhuis

Rolstoelen via crowdfunding
In de 25e container is een groot aantal rolstoelen verscheept. Deze rolstoelen zijn aangeschaft via een Crowdfundingsactie geïnitieerd door Vernon Strang en Regillio Muntslag, bankemployé respectievelijk consultant, die beiden in hun vrije tijd lesgeven op een sportschool. Hij hoorde van een schoolvriend over het Goede doelen project van Himmat. Wat beide heren aansprak in dit project is dat het project draait op vrijwillige inzet, gedoneerde hulpgoederen opgehaald worden, deze op kosten van de Vriendengroep worden getransporteerd naar Suriname, én dat de Vriendengroep ervoor zorgt dat de spullen terechtkomen bij mensen die het daadwerkelijk nodig hebben doch niet zelf kunnen betalen.

Het Goede doelen project SU kan de Vriendengroep groep dankzij haar netwerk uitvoeren. In dit netwerk is de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in vertrouwen. Voetbal vereniging HWD zijn wij erkentelijk voor alle faciliteiten op dit sportcomplex waar Himmat gebruik van maakt. Vertraco Shipping zijn wij dankbaar voor de logistieke ondersteuning; onze partners St. OHM en Matesa in Suriname nemen de inklaring, opslag en distributie volgens de opgestelde inventarisatielijst voor rekening. Tot slot spreken wij onze oprechte waardering uit naar de vrienden die in weer en wind de gedoneerde goederen uit alle hoeken van het land ophalen, en de vrienden en sympathisanten in Suriname die Himmat een warm hart toedragen

Namens de Kern van VG Himmat,
Stanley Ramkhelawan