28 april: Wereld dag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op 28 april wordt de Wereld dag voor veiligheid en gezondheid op het werk gevierd. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om de wereldwijde preventie van arbeidsongevallen en arbeidsziekten onder de aandacht te brengen. Het doel is om het bewustzijn te vergroten van het belang van duurzame veiligheid en gezondheid op het werk.                                           

Het centrale thema voor 2023  is: “Een veilige en gezonde werkomgeving als basisprincipe én basisrecht”.

In juni 2022 besloot de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) om “een veilige en gezonde werkomgeving” op te nemen in het ILO-kader van fundamentele principes en rechten op het werk.                                                                                    Op 28 april zal de ILO deze beslissing vieren en deskundigen en kiezers samenbrengen om de implicaties ervan voor de arbeidswereld te bespreken, evenals hoe dit recht praktisch in de arbeidswereld kan worden geïmplementeerd.

Op deze dag worden diverse activiteiten georganiseerd zoals congressen, seminars en tentoonstellingen. Er wordt ook veel informatie gedeeld over de veiligheid en gezondheid van werknemers. Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten nog aan de orde van de dag.

De risico’s op de werkvloer

Veiligheid en gezondheid zijn brede begrippen waarvan het belang nog steeds sterk onderbelicht is. Jaarlijks worden veel mensen getroffen door een beroepsziekte en  overlijden er zelfs aan; het kan niet anders dan dat preventie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij een bedrijf hoog op de agenda moet staan, niet alleen bij een grote internationale arbeidsorganisatie.

Vitaliteitmentale veerkrachtwerkgeluk en de algemene gezondheid op het werk moeten absoluut op nummer één staan, nu meer dan ooit. Het spreekt voor zich dat men enkel en alleen aan de slag kan, als er een analyse gemaakt is van de mogelijke risico’s. Werkgevers, werknemers en tal van externe partners kunnen samen de veiligheid en gezondheid op het werk bevorderen. Niet alleen fysiek, maar vast en zeker ook mentaal kunnen nog grote stappen vooruit gezet worden.

Bronnen: de fittemedewerker.nl/prebes.be