28 April: Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

Vrijdag 28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO,ILO) uitgeroepen als jaarlijkse internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Jammer genoeg zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de orde van de dag. Deze werelddag is gericht op het voorkomen en genezen van de voorkomende arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De Dag heeft zelf een thema: “Join in building a Culture of Prevention on OSH”. Dat gaat over het opbouwen van een duurzame cultuur die zich vooral focust op veiligheid op de werkvloer.

Volgens de IAO komen de meeste slachtoffers voor in ontwikkelingslanden. Hieronder valt ook Suriname, omdat een groot deel van de werkende klasse van de ontwikkelingslanden arbeid verricht in de gevaarlijke sectoren als landbouw, bouw en constructie, visserij en mijnbouw. Voor Suriname is van belang dat het al bestaand systeem van verzekeren (SOR) wordt verbeterd, zodat betere dekkingen gegeven kunnen worden als werknemers vanwege hun werk arbeidsongeschikt raken. Een grote bottleneck is de aanzienlijke informele sector, waarin werkgevers er niet toe overgaan om hun werknemers te verzekeren.

Bron: https://fijnedagvan.nl e.a.