29 april: Buddha Jayantí

Buddha werd op de dag van volle maan van de maand vaishákh (april/mei) in het jaar 563 v. C. geboren. Het woord Buddha is een titel en betekent “de Verlichte”. Zijn naam was Siddharth (bet.: hij die zijn doel heeft bereikt) Gautam.
Buddhisme is de leer van Buddha.

Het symbool van het Buddhisme is een wiel met 8 spaken; dat staat voor het “achtvoudige pad”. Elke spaak betekent een deel van de levenshouding die je nodig hebt om steeds weer het middelpunt te vinden. Z.a. voorspeld door Wijzen werd hlj een Wereldleraar. Na aanschouwing van het menselijk lijden, welke hem tot in het diepste van zijn innerlijk geroerd had, nam hij zich voor de mensheid uit haar lijden te verlossen. Zijn eerste optreden in 528 v. C. was zijn beroemde preek in het Hertenpark te Sárnáth (nabij Banáras), waar hij het Wiel van de Wet in beweging bracht (Dharma-Cakra-Pravartana).

Buddha verkondigde zijn 4 Nobele Waarheden, nl.:

 1. er bestaat lijden (dukh)
 2. dit lijden heeft een oorzaak (samuday)
 3. het lijden kan worden opgeheven (nirodh)
 4. er is een weg die tot opheffing van het lijden leidt (márg).

De weg tot de opheffing van het lijden is het “heilige achtvoudige pad”, nl.:

 1. het julste geloof (erkenning van dharma en de 4 nobele waarheden)
 2. het juiste beslult (verlangen naar verlossing; geen begeerte, wrok of haat koesteren)
 3. het juiste woord (niet liegen, kwaadspreken of harde taal gebruiken)
 4. de juiste daad (niet doden of stelen, geen overspel plegen, niet zelfzuchtig handelen)
 5. het juiste gedrag (vrij van leugen, bedrog, list)
 6. de juiste inspanning (beheersing van de begeerten, oefening van de wil)
 7. de julste meditatie (waken over het lichaam, het gevoel en de wil)
 8. de juiste concentratie (bereiken van inwendige kalmte, volmaakte zulverheid).

In onze moderne wereld, gekenmerkt door geweld, onrust en gespletenheid, is deze boodschap van de Buddha hard nodig.

“Weest een licht voor uzelf,
zoekt een toevlucnt in uzelf,
niet in anderen.”

Buddha

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *