29 april: Internationale Dag van de Dans

Op 29 april vieren we de Internationale Dag van de Dans, een dag die in het teken staat van de kunst van de dans en het belang ervan voor de wereldwijde gemeenschappen. Elk jaar heeft de dag een specifiek thema en voor 2023 is het thema “Dans en diversiteit: de kracht van inclusiviteit”. Het thema van dit jaar benadrukt de rol die dans speelt bij het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit in onze samenleving.

Dans is een kunstvorm die geen grenzen kent en die zich kan aanpassen aan de verschillende culturen en tradities van de wereld. Het is een krachtig middel om de rijkdom van culturele diversiteit te vieren en om verschillende gemeenschappen te verbinden.

Dans kan ook een middel zijn om ongelijkheid en discriminatie te bestrijden. Door middel van dans kunnen we ons bewust worden van de barrières die er bestaan tussen verschillende groepen in de samenleving en kunnen we deze barrières doorbreken. Door te dansen kunnen we verbinding maken met anderen en begrip en empathie opbouwen voor mensen met verschillende achtergronden en ervaringen.

Het thema van dit jaar moedigt ons aan om te reflecteren op de manieren waarop dans kan bijdragen aan inclusiviteit en diversiteit in onze samenleving en om ons bewust te worden van de uitdagingen waarmee verschillende gemeenschappen worden geconfronteerd.

Helaas heeft de danssector te maken gehad met aanzienlijke uitdagingen tijdens de pandemie en hebben dansers en gezelschappen te maken gehad met annuleringen en uitstel van optredens en evenementen. Toch hebben veel dansers en gezelschappen innovatieve manieren gevonden om hun werk voort te zetten en hun kunst naar het publiek te brengen, zoals online voorstellingen en livestreams.

Het vieren van de Internationale Dag van de Dans is een manier om de belangrijke rol van dans in onze wereldwijde gemeenschappen te erkennen en om de vele getalenteerde dansers en gezelschappen over de hele wereld te eren. Het is ook een kans om te reflecteren op de kracht van dans als middel om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen en om te streven naar een meer inclusieve en verbonden samenleving.

 

Bron: UNESCO